All translations

From Wazeopedia

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Problem reports are automatically generated reports, that appear in the Waze Map Editor as a colored balloon without a smiley face. Balloons with a smiley face are user reported [[Turkey#Update_Requests_.28URs.29|Update Requests]] and are covered in the paragraph above.
[[File:Map Problem Missing road.png|720px]]
There are several kinds of MPs. In Base Map Areas you will find ''Missing road'' and ''Restricted turn might be allowed'' most often. Other kind of MPs are described in the [[Map_problems|Global Page on Map Problems]]. Try to solve the problem and close the MP as ''Solved''. If you don´t know how to solve it, please discuss it with a local champ first before closing it as ''Not identified''.
 h Turkish (tr)Problem raporları, Waze Harita Editöründe otomatik olarak üretilip gösterilen renkli, gülen yüz ifadesi olmayan baloncuklardır. Gülen yüz ifadeli baloncuklar, kullanıcıların raporladıkları [[Turkey#Update_Requests_.28URs.29|Güncelleme İstekleri]]dir ve yukarıdaki paragrafta anlatılmıştır.
[[File:Map Problem Missing road.png|720px]]
Birkaç tür harita problemi –MPs– vardır. Temel Harita Bölgelerinde en çok ''Eksik yol'' ve ''Kısıtlanan dönüş izni verilebilir'' problemlerini görebilirsiniz. Diğer türdeki harita sorunları [[Map_problems|Global Page on Map Problems]]’de anlatılmıştır. Problemleri çözmeye çalışın ve Harita Problemini –MP– ''Çözüldü'' olarak işaretleyin. Eğer nasıl çözüleceğini bilmiyorsanız, yerel bir şampiyon ile görüşmeden önce lütfen ''Tespit edilmedi'' olarak kapatmayın.