Translations:Benelux Beginner Guide/57/nl History

Revision as of 18:18, 2 January 2015 by Moweez (talk | contribs) (Created page with "<b>Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Walking trail</b><br> Walking trails worden aleen voor een speciaal doel gebruikt. In tegenstelling tot wat de naam...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Walking trail
Walking trails worden aleen voor een speciaal doel gebruikt. In tegenstelling tot wat de naam doet denken, wordt het alleen gebruikt voor openbaar vervoer, zoals busbanen. Segmenten krijgen een locklevel 5.