Translations:Benelux Beginner Guide/58/nl

From Wazeopedia

Revision as of 18:55, 2 January 2015 by Moweez (talk | contribs)

Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Pedestrian Boardwalk (alleen als aan een van de uitzonderingsregels is voldaan)

Pedestrian Boardwalks worden gebruikt voor fietspaden, voetpaden en voetgangersgebieden. De segmenten worden in principe niet aangesloten en de rijrichting staat op "unknown".

Een uitzondering vormen de segmenten die huisnummers bevatten: die moeten wel aangesloten worden, met de rijrichting op "2-richtingen".