Translations:Benelux Pedestrian Boardwalk/25/nl

From Wazeopedia

De enige uitzondering hierop vormen de segmenten die huisnummers bevatten: die moeten wel aangesloten worden, met de rijrichting op "2-richtingen". Zowel de inkomende als uitgaande Turn Restrictions worden toegestaan. Op deze manier brengt Waze je zo dicht mogelijk bij de bestemming.