Translations:Benelux Primary Street/1/nl

From Wazeopedia

Hoofd- en andere belangrijke wegen binnen en buiten de bebouwde kom.