Translations:Benelux Ramp/9/nl

From Wazeopedia

Revision as of 08:44, 13 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Voor Franstalige plaatsen wordt er de afkorting 'di' gebruikt, wat staat voor ''direction''. In Nederlandstalige en Duitstalige plaatsen hanteren we 'ri', dat staat voor het N...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Voor Franstalige plaatsen wordt er de afkorting 'di' gebruikt, wat staat voor direction. In Nederlandstalige en Duitstalige plaatsen hanteren we 'ri', dat staat voor het Nederlandse richtingen Duitse richtung.