Translations:Benelux Roads (General)/28/nl History

Revision as of 20:01, 12 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Plaatsnamen toekennen aan een weg kan enkel binnen een bepaalde afstand van de plaatsnaam op de kaart.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Plaatsnamen toekennen aan een weg kan enkel binnen een bepaalde afstand van de plaatsnaam op de kaart.