Translations:Benelux Roads (General)/35/nl History

Revision as of 20:01, 12 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Naast de straatnaam kan het zijn dat de straat ook een nummer heeft. Dit nummer wordt voor de straatnaam geplaatst. Enkele voorbeelden:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Naast de straatnaam kan het zijn dat de straat ook een nummer heeft. Dit nummer wordt voor de straatnaam geplaatst. Enkele voorbeelden: