Translations:Benelux WME Quick-Start/61/nl

From Wazeopedia

Revision as of 19:47, 8 April 2015 by Moweez (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Rotondes waar geen specifiek verkeersbord staat die een rotonde aanduidt, worden ook nooit in Waze als rotonde ingegeven. In sommige gevallen is het beter om geen rotonde aan te maken, zelfs als er wel een rotondebord staat, om betere navigatie-instructies te verkrijgen. Meer informatie hierover kan je vinden in de Amerikaanse wiki over Roundabouts.