Translations:Benelux WME Quick-Start/99/nl

From Wazeopedia

Revision as of 19:55, 8 April 2015 by Moweez (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

TIP: Klik Shift voordat je de permalink kopieert via het permalink-icoon. Dit laat al jouw specifieke instellingen van WME weg, waardoor andere editors die jouw permalink bekijken hun eigen instellingen kunnen behouden.