Translations:Turkey/128/tr

From Wazeopedia

Revision as of 14:42, 5 February 2016 by Gaayee (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Güncelleme isteklerini cevaplamak için bazı standart cevaplar hazırladık. Dokümanın Turkish Slack channel’da bağlantısı vardır bu da kolayca bulmanızı sağlayacaktır. Eğer Türkçe konuşmuyorsanız lütfen yorumda Türkçe ve İngilizceyi beraber kullanın ve web siteleri aracılığı ile yapılan çevirilerin genellikle doğru olmadığını aklınızda tutun. Eğer cevabı Türkçe alırsanız, Türkçe konuşan bir editörün yardımını rica edin.