Difference between revisions of "User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts"

From Wazeopedia
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
'''<big>Đường và Vòng Xoay (đang phát triển)</big>'''
 
'''<big>Đường và Vòng Xoay (đang phát triển)</big>'''
Roads and Roundabouts
 
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[User:TserBK/Vietnam/en/Roads_and_Roundabouts|tiếng Anh]].<br \>This page is also available in [[User:TserBK/Vietnam/en/Roads_and_Roundabouts|English]].}}
 
  
== Loại của Đường và Vòng Xoay ==
+
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[../en/Roads_and_Roundabouts|tiếng Anh]].<br \>'''This page is also available in [[../en/Roads_and_Roundabouts|English]].'''}}
 +
 
 +
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Loại của Đường và Vòng Xoay</div> ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Category !! Type !! Ứng Dụng ở Việt Nam
+
! Thể Loại !! Loại & Màu !! Ứng Dụng ở Việt Nam
 
|-
 
|-
| Major Routes || Motorway (MW) || N.A.?
+
| Major Routes || {{Freeway}} (FW) || Đường Cao tốc
 
|-
 
|-
| || Ramp || ?
+
| || {{Ramp}} || ?
 
|-
 
|-
| || Major Highway (MH) || QL (SL>80?90?)
+
| || {{Major Highway}} (MH) || Quốc lộ (QL)
 
|-
 
|-
| || Minor Highway (mH) || TL (SL>70?80?)
+
| || {{Minor Highway}} (mH) || Tỉnh lộ (TL)
 
|-
 
|-
| Streets || Primary Streets || HL, (Streets with SL>=60??)
+
| Streets || {{Primary Street}} ||
 +
Hương lộ (HL), (Đường có HCTĐ>=60km/h?)
 
|-
 
|-
| || Streets || ?
+
| || {{Street}} || ?
 
|-
 
|-
| Non-routable || Dirt Road / 4X4 Trail || ?
+
| Non-routable || {{Dirt}} || ?
 
|-
 
|-
| || Parking Lot Road || ?
+
| || {{Parking Lot Road}} || ?
 
|-
 
|-
| || Private Road || ?
+
| || {{Private Road}} || ?
 
|-
 
|-
| || Ferry || ?
+
| || {{Ferry}} || ?
 
|-
 
|-
 
| Non-drivable || Footpath || Không sử dụng
 
| Non-drivable || Footpath || Không sử dụng
Line 43: Line 44:
 
|}
 
|}
  
== Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay</div> ==
 
Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:
 
Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:
 
*Đường
 
*Đường
Line 51: Line 52:
 
''(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)''
 
''(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)''
  
=== Đường ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">Đường</div> ===
 +
 
 +
==== Tên của Đường ====
 +
 
 +
Dặt tên của đường phải theo quy tác như sau:
 +
 
 +
*Đường Cao tốc: dùng tên của chúng??
 +
**Ví Dụ: '''Hà Nội - Hải Phòng'''
 +
 
 +
*Các *Quốc lộ (QL), Tỉnh lộ (TL), Hương lộ (HL): code(space)số
 +
**Ví dụ: '''QL 1''', '''TL 44''', '''HL 5'''
 +
 
 +
*Đường Bình Thường: dùng tên của chúng (không cần viết "Đường").
 +
 
 +
==== Tên của Vòng Xoay ====
 +
 
 +
Không đặt tên cho vòng xoay. Chọn "'''None'''" (không).
 +
 
 +
=== <div style="border:medium solid lightblue">Thành Phố</div> ===
 
(đang phát triển)
 
(đang phát triển)
*Quốc Lộ (QL)
 
*Tỉnh Lộ (TL)
 
*Hương Lộ (HL)
 
*Đường Bình Thường
 
  
=== Thành Phố ===
+
For more information on the concept of "City", [[../Cities|read this page]].
(đang phát triển)(cross-reference to "City" subpage)
+
 
 +
{{mbox | type=warning | text=Không đạt tên "City" (thành phố) cho Đường cao tốc, QL, TL.}}
 +
 
 
==== Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương ====
 
==== Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương ====
 
Các thành phố trực thuộc Trung ương, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng. Ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ta nên chọn là "TP Hồ Chí Minh".
 
Các thành phố trực thuộc Trung ương, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng. Ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ta nên chọn là "TP Hồ Chí Minh".
Line 82: Line 99:
 
***Châu Thành, Kiên Giang ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)''
 
***Châu Thành, Kiên Giang ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)''
  
=== Nước ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">Nước</div> ===
 
Mục này phải chọn "Vietnam".
 
Mục này phải chọn "Vietnam".
  
== Phương Hướng ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Phương Hướng</div> ==
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
== Giới Hạn Tốc Độ ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Giới Hạn Tốc Độ</div> ==
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
== Elevation ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Elevation</div> ==
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
== Cấp Khóa ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Cấp Khóa</div> ==
(refer to sub-page)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
== Thực Hành Chỉnh Sửa ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Thực Hành Chỉnh Sửa</div> ==
  
=== Vẽ Đường Mới ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">Vẽ Đường Mới</div> ===
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
=== Sửa Đường Hiện Tại ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">Sửa Đường Hiện Tại</div> ===
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
=== Phân Ra Đường ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">Phân Ra Đường</div> ===
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
=== Turn Instructions ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">Turn Instructions</div> ===
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}
  
=== (Ngã? Giao Lộ?) ===
+
=== <div style="border:medium solid lightblue">(Ngã? Giao Lộ?)</div> ===
(đang phát triển)
+
{{mbox | type=construction | text=(đang phát triển)}}

Latest revision as of 14:06, 27 May 2016

This page is a work-in-progress draft.


Đường và Vòng Xoay (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Loại của Đường và Vòng Xoay

Thể Loại Loại & Màu Ứng Dụng ở Việt Nam
Major Routes  Freeway  (FW) Đường Cao tốc
 Ramp  ?
 Major Highway  (MH) Quốc lộ (QL)
 Minor Highway  (mH) Tỉnh lộ (TL)
Streets  Primary Street 

Hương lộ (HL), (Đường có HCTĐ>=60km/h?)

 Street  ?
Non-routable  Dirt Road / 4X4 Trail  ?
 Parking Lot Road  ?
 Private Road  ?
 • • • • Ferry • • • •   ?
Non-drivable Footpath Không sử dụng
Pedestrianised Area Không sử dụng
Stairway Không sử dụng
Railway ?
Runway ?

Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay

Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:

 • Đường
 • Thành Phố
 • Nước

(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)

Đường

Tên của Đường

Dặt tên của đường phải theo quy tác như sau:

 • Đường Cao tốc: dùng tên của chúng??
  • Ví Dụ: Hà Nội - Hải Phòng
 • Các *Quốc lộ (QL), Tỉnh lộ (TL), Hương lộ (HL): code(space)số
  • Ví dụ: QL 1, TL 44, HL 5
 • Đường Bình Thường: dùng tên của chúng (không cần viết "Đường").

Tên của Vòng Xoay

Không đặt tên cho vòng xoay. Chọn "None" (không).

Thành Phố

(đang phát triển)

For more information on the concept of "City", read this page.

Không đạt tên "City" (thành phố) cho Đường cao tốc, QL, TL.

Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Các thành phố trực thuộc Trung ương, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng. Ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ta nên chọn là "TP Hồ Chí Minh".

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Hải Phòng
 • Cần Thơ
 • Đà Nẵng

Thành Phố Trực Thuộc Tỉnh / Huyện

 • Các thành phố không trùng tên với tên của Tỉnh, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng.
  • Ví dụ: Vinh (Thành phố Vinh của Tỉnh Nghệ An)
 • Các thành phố trùng tên với tên của tỉnh, ta thêm từ khóa TP vào tên thành phố.
  • Ví dụ: TP Bắc Giang (Thành phố Bắc Giang của Tỉnh Bắc Giang)
 • Một số trường hợp đặc biệt khi tên Huyện của nhiều Tỉnh trùng nhau thì ta thêm tên Tỉnh vào phía sau của tên Huyện.
  • Ví dụ:
   • Châu Thành, Trà Vinh (Huyện Châu Thành của Tỉnh Trà Vinh)
   • Châu Thành, An Giang (Huyện Châu Thành của Tỉnh An Giang)
   • Châu Thành, Kiên Giang (Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)

Nước

Mục này phải chọn "Vietnam".

Phương Hướng

(đang phát triển)

Giới Hạn Tốc Độ

(đang phát triển)

Elevation

(đang phát triển)

Cấp Khóa

(đang phát triển)

Thực Hành Chỉnh Sửa

Vẽ Đường Mới

(đang phát triển)

Sửa Đường Hiện Tại

(đang phát triển)

Phân Ra Đường

(đang phát triển)

Turn Instructions

(đang phát triển)

(Ngã? Giao Lộ?)

(đang phát triển)