Difference between revisions of "User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts"

From Wazeopedia
Line 4: Line 4:
 
'''<big>Đường và Vòng Xoay (đang phát triển)</big>'''
 
'''<big>Đường và Vòng Xoay (đang phát triển)</big>'''
 
Roads and Roundabouts
 
Roads and Roundabouts
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[User:TserBK/Vietnam/en|tiếng Anh]].<br \>This page is also available in [[User:TserBK/Vietnam/en|English]].}}
+
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[User:TserBK/Vietnam/en/Roads_and_Roundabouts|tiếng Anh]].<br \>This page is also available in [[User:TserBK/Vietnam/en/Roads_and_Roundabouts|English]].}}
  
(under development: defining roads, types, recommended practices)
+
== Loại của Đường và Vòng Xoay ==
  
Type of Roads in WME
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Category !! Type !! Ứng Dụng ở Việt Nam
 +
|-
 +
| Major Routes || Motorway (MW) || N.A.
 +
|-
 +
| || Ramp || ?
 +
|-
 +
| || Major Highway (MH) || QL (SL>80?90?)
 +
|-
 +
| || Minor Highway (mH) || TL (SL>70?80?)
 +
|-
 +
| Streets || Primary Streets || HL, (Streets with SL>=60??)
 +
|-
 +
| || Streets || ?
 +
|-
 +
| Non-routable || Dirt Road / 4X4 Trail || ?
 +
|-
 +
| || Parking Lot Road || ?
 +
|-
 +
| || Private Road || ?
 +
|-
 +
| || Ferry || ?
 +
|-
 +
| Non-drivable || Footpath || Không sử dụng
 +
|-
 +
| || Pedestrianised Area || Không sử dụng
 +
|-
 +
| || Stairway || Không sử dụng
 +
|-
 +
| || Railway || ?
 +
|-
 +
| || Runway || ?
 +
|}
  
 +
== Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay ==
 +
Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:
 +
*Đường
 +
*Thành Phố
 +
*Nước
  
Category Type Application in Vietnam
+
''(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)''
Major Routes Motorway (MW) N/A
+
 
Ramp
+
=== Đường ===
Major Highway (MH) QL (SL>80?90?)
+
(đang phát triển)
Minor Highway (mH) TL (SL>70?80?)
+
*Quốc Lộ (QL)
Streets Primary Streets Basically within cities SL>=60?
+
*Tỉnh Lộ (TL)
Streets
+
*Hương Lộ (HL)
Non-routable Dirt Road / 4X4 Trail
+
*Đường Bình Thường
Parking Lot Road
+
 
Private Road
+
=== Thành Phố ===
Ferry
+
(đang phát triển)
Non-drivable Footpath Do not draw
+
*TPTTTU
Pedestrianised Area Do not draw
+
*TPTTT
Stairway Do not draw
+
 
Railway
+
=== Nước ===
Runway Within airport
+
Mục này phải chọn "Vietnam".
 +
 
 +
== Thực Hành Chỉnh Sửa ==
 +
(đang phát triển)

Revision as of 15:35, 25 May 2016

This page is a work-in-progress draft.


Đường và Vòng Xoay (đang phát triển) Roads and Roundabouts

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Loại của Đường và Vòng Xoay

Category Type Ứng Dụng ở Việt Nam
Major Routes Motorway (MW) N.A.
Ramp  ?
Major Highway (MH) QL (SL>80?90?)
Minor Highway (mH) TL (SL>70?80?)
Streets Primary Streets HL, (Streets with SL>=60??)
Streets  ?
Non-routable Dirt Road / 4X4 Trail  ?
Parking Lot Road  ?
Private Road  ?
Ferry  ?
Non-drivable Footpath Không sử dụng
Pedestrianised Area Không sử dụng
Stairway Không sử dụng
Railway  ?
Runway  ?

Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay

Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:

  • Đường
  • Thành Phố
  • Nước

(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)

Đường

(đang phát triển)

  • Quốc Lộ (QL)
  • Tỉnh Lộ (TL)
  • Hương Lộ (HL)
  • Đường Bình Thường

Thành Phố

(đang phát triển)

  • TPTTTU
  • TPTTT

Nước

Mục này phải chọn "Vietnam".

Thực Hành Chỉnh Sửa

(đang phát triển)