Difference between revisions of "User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts"

From Wazeopedia
(Thành Phố)
(Thành Phố)
Line 71: Line 71:
  
 
*Các thành phố không trùng tên với tên của Tỉnh, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng.<br />
 
*Các thành phố không trùng tên với tên của Tỉnh, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng.<br />
**Ví dụ: Vinh (Thành phố Vinh của Tỉnh Nghệ An)
+
**Ví dụ: Vinh ''(Thành phố Vinh của Tỉnh Nghệ An)''
  
 
*Các thành phố trùng tên với tên của tỉnh, ta thêm từ khóa TP vào tên thành phố.  
 
*Các thành phố trùng tên với tên của tỉnh, ta thêm từ khóa TP vào tên thành phố.  
**Ví dụ: TP Bắc Giang (Thành phố Bắc Giang của Tỉnh Bắc Giang)
+
**Ví dụ: TP Bắc Giang ''(Thành phố Bắc Giang của Tỉnh Bắc Giang)''
 +
 
 +
*Một số trường hợp đặc biệt khi tên Huyện của nhiều Tỉnh trùng nhau thì ta thêm tên Tỉnh vào phía sau của tên Huyện.
 +
**Ví dụ:
 +
***Châu Thành, Trà Vinh ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh Trà Vinh)''
 +
***Châu Thành, An Giang ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh An Giang)''
 +
***Châu Thành, Kiên Giang ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)''
  
 
=== Nước ===
 
=== Nước ===

Revision as of 18:13, 25 May 2016

This page is a work-in-progress draft.


Đường và Vòng Xoay (đang phát triển) Roads and Roundabouts

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Loại của Đường và Vòng Xoay

Category Type Ứng Dụng ở Việt Nam
Major Routes Motorway (MW) N.A.?
Ramp  ?
Major Highway (MH) QL (SL>80?90?)
Minor Highway (mH) TL (SL>70?80?)
Streets Primary Streets HL, (Streets with SL>=60??)
Streets  ?
Non-routable Dirt Road / 4X4 Trail  ?
Parking Lot Road  ?
Private Road  ?
Ferry  ?
Non-drivable Footpath Không sử dụng
Pedestrianised Area Không sử dụng
Stairway Không sử dụng
Railway  ?
Runway  ?

Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay

Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:

 • Đường
 • Thành Phố
 • Nước

(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)

Đường

(đang phát triển)

 • Quốc Lộ (QL)
 • Tỉnh Lộ (TL)
 • Hương Lộ (HL)
 • Đường Bình Thường

Thành Phố

(đang phát triển)(cross-reference to "City" subpage)

Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Các thành phố trực thuộc Trung ương, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng. Ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ta nên chọn là "TP Hồ Chí Minh".

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Hải Phòng
 • Cần Thơ
 • Đà Nẵng

Thành Phố Trực Thuộc Tỉnh / Huyện

 • Các thành phố không trùng tên với tên của Tỉnh, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng.
  • Ví dụ: Vinh (Thành phố Vinh của Tỉnh Nghệ An)
 • Các thành phố trùng tên với tên của tỉnh, ta thêm từ khóa TP vào tên thành phố.
  • Ví dụ: TP Bắc Giang (Thành phố Bắc Giang của Tỉnh Bắc Giang)
 • Một số trường hợp đặc biệt khi tên Huyện của nhiều Tỉnh trùng nhau thì ta thêm tên Tỉnh vào phía sau của tên Huyện.
  • Ví dụ:
   • Châu Thành, Trà Vinh (Huyện Châu Thành của Tỉnh Trà Vinh)
   • Châu Thành, An Giang (Huyện Châu Thành của Tỉnh An Giang)
   • Châu Thành, Kiên Giang (Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)

Nước

Mục này phải chọn "Vietnam".

Phương Hướng

(đang phát triển)

Giới Hạn Tốc Độ

(đang phát triển)

Elevation

(đang phát triển)

Cấp Khóa

(refer to sub-page)

Thực Hành Chỉnh Sửa

Vẽ Đường Mới

(đang phát triển)

Sửa Đường Hiện Tại

(đang phát triển)

Phân Ra Đường

(đang phát triển)

Turn Instructions

(đang phát triển)

(Ngã? Giao Lộ?)

(đang phát triển)