Kamere

From Wazeopedia

Javljanje kamere

Trajne kamere se javljaju preko WME-a, mobilni radari preko aplikacije.

Mobilne kamere/radari

Mobilni radari se javljaju preko aplikacije (Policija -> Skrivena).

Oko 20 minuta vidljivi su na karti. Ako drugi wazer potvrdi pin i pritisne "hvala", upozorenje će ostati još 20 minuta, itd.

Policija iOS.png

Trajne kamere

Trajne kamere se bilježe preko WME-a.

Postoje

  • kamere za crveno svjetlo Red-light cam enabled.png
  • kamere za brzinu Speed cam enabled.png
  • lažne kamere Dummy cam approved.png

Uređjenje kamere

Da bi se kamere prikazivale u uređivaču karte, mora se uključiti odgovarajuća razina. Da biste to učinili, kliknite na Layers.png u gornjem desnom kutu i odaberite "kamere brzine".

Kamera za brzinu

Prilikom uređivanja kamere potrebno je primijetiti sljedeće točke:

  • Lokacija se može premjestiti unutar prikazanog radijusa i točnije unijeti na karti
  • Smjer se određuje crvenom točkom. Točka mora biti u smjeru putovanja, kao da kamera slika od iza
  • Važno: postavite kameru na semaforu izravno na crtu zaustavljanja. Kod kamere za brzinu preporuča se postavljanje na stvarnu lokaciju kamere
  • Kod kamere na semaforu postavlja se brzina na 0km/h
  • Kod kamere za brzinu unosi se najveća dopuštena brzina
  • Kamere se automatski zaključavaju na editor level zadnjeg urednika. Editor sa nižim rangom ne može promijeniti ili izbrisati kameru

Što NE uređivati

Upozorenja

Vizualno upozorenje u aplikaciji uvijek se prikazuje kada se približava kameri. Zvučna upozorenja se izdaju kad se premašuje maksimalno dozvoljena brzina.