Changes

From Wazeopedia

WME nastavení

458 bytes added, 4 years ago
Základní nastavení editoru: Kapitola Klávesové zkratky
Nastavení metrických jednotek má zásadní vliv např. na [[Czech/Rychlost|zadávání rychlostí na segmentech]].
 
== Klávesové zkratky ==
 
Editor má své [[Czech/Klávesové zkratky|klávesové zkratky]], které zjednodušují a urychlují práci s mapou. Klávesové zkratky najdete v ľevém dolním rohu WME v odkazu {{key press|?}} ''Klávesové zkratky''.
 
[[File:Wme-klavesove-zkratky.png|center]]
 
Výchozí [[Czech/Klávesové zkratky|klávesové zkratky]] je možné změnit označením příslušné zkratky a stiskem nové klávesy, nebo kombinace kláves.
[[Category:Editace]]