Changes

From Wazeopedia

WME nastavení

650 bytes added, 4 years ago
Klávesové zkratky: Kapitola Vrstvy
== Klávesové zkratky ==
Editor má své [[Czech/Klávesové zkratky|klávesové zkratky]], které zjednodušují a urychlují práci s mapou. Klávesové zkratky najdete v ľevém levém dolním rohu WME v odkazu {{key press|?}} ''Klávesové zkratky''.
[[File:Wme-klavesove-zkratky.png|center]]
Výchozí [[Czech/Klávesové zkratky|klávesové zkratky]] je možné změnit označením příslušné zkratky a stiskem nové klávesy, nebo kombinace kláves.
 
== Vrstvy ==
 
Mapa ve WME je poskládaná z vrstev (satelitní snímky, [[Czech/Značení cest v České republice|silnice]], [[Czech/Místa|místa]], oblasti editace atd.). Ne všechny vrstvy jsou zapnuté.
 
Vpravo nahoře je tlačítko [[Image: layers.png|30px]], které otvírá menu ''Vrstvy''. Menu obsahuje dostupné vrstvy WME. Vrstvy je možno zapínat a vypínat.
 
[[File:Wme-vrstvy.png|center]]
 
'''Modrá kulatá šipka''' [[File:Reload-layers.png|baseline]] vpravo nahoře znovu načte všechny vrstvy (mimo satelitní snímky, města a GPS body). Tím se zobrazí např. změny, které provedl jiný editor a nedojde ke smazání chatu.
[[Category:Editace]]