Changes

From Wazeopedia
m
Odkazy po migraci
[[File:Wme-nastaveni.png|center]]
Nastavení metrických jednotek má zásadní vliv např. na [[Czech/Rychlost|zadávání rychlostí na segmentech]].
[[File:Ivideo.png|baseline]] [https://youtu.be/L6p1rCqZfqk Nastavení editoru]
== Klávesové zkratky ==
Editor má své [[Czech/Klávesové zkratky|klávesové zkratky]], které zjednodušují a urychlují práci s mapou. Klávesové zkratky najdete v levém dolním rohu WME v odkazu {{key press|?}} ''Klávesové zkratky''.
[[File:Wme-klavesove-zkratky.png|center]]
Výchozí [[Czech/Klávesové zkratky|klávesové zkratky]] je možné změnit označením příslušné zkratky a stiskem nové klávesy, nebo kombinace kláves.
[[File:Ivideo.png|baseline]] [https://www.youtube.com/watch?v=vv2uD7nAo3A Odkazy vlevo dole]
== Vrstvy ==
Mapa ve WME je poskládaná z vrstev (satelitní snímky, [[Czech/Značení cest v České republice|silnice]], [[Czech/Místa|místa]], oblasti editace atd.). Ne všechny vrstvy jsou zapnuté.
Vpravo nahoře je tlačítko [[File:Wme-layers.png|baseline]], které otvírá menu ''Vrstvy''. Menu obsahuje dostupné vrstvy WME. Vrstvy je možno zapínat a vypínat.