Changes

From Wazeopedia
→‎Windows Phone: Překlad, sloh.
=== Windows Phone ===
Mobilní platforma Windows není už podporovaná.
;Funguje válcování i ve Windows Phone?
:Samozřejmě válcuje i Waze na platformě WP. Je to volba "Chyba" posun obrazovky na "Válcovat" a potvrdit "Válcovat cestu". Pozor po vyválcování, návratu na už hotové cesty je bezpodmínečně nutné "Zastavit válcování" !!! Po odeslání dat se nová cesta objeví v editoru a je nutné ji pojmenovat a připojit k stávajícím komunikacím ;), jinak se v klientu neobjeví.
;Pripravuje sa Připravuje se na Windows Mobile tiež funkcia prepojenia funkce propojení s FB?:Tuším, že stačilo v nastavení FB zakázat a zase povolit provázání s Waze. Mne Mně to pomohlo. Ale bylo to ještě před touto verzí.
;Existuje na WP barevné schéma, které by projetou trasu obarvilo na jinou barvu? U složitějších situací je to matoucí.
:Některé navigace, za značkou pozice vozidla odmazávají = ruší zvýraznění trasy.Tudíž je na displeji jen plánovaná trasa a už projetá mizí. Ne, Waze toto figgurou nedisponuje. Taky mi tato vlastnost mírně chybítuto fíčuru nemá.
=== Účet ===