Changes

From Wazeopedia

Školení

4 bytes removed, 1 year ago
Čtyři základní nástroje: Oprava odkazu na WME Magic
<!-- # [https://greasyfork.org/cs/scripts/27432-wme-validator'''WME Validátor'''] je nejdůležitější nástroj. Editovat bez něj je jako editovat poslepu. [[WME Validator|Bez Validátoru vyrobíš na mapě spoustu chyb.]]
# Důležitá je [https://greasyfork.org/scripts/2972-wme-validator-localization-for-czech-republic'''Lokalizace Validátoru s českými pravidly''']. -->
# [httphttps://profundoswaze.xpto.org/waze/magic/magic.bundle.user.js '''WME Magic'''] zobrazuje chyby a možné problémy v mapě. Bez Validátoru vyrobíš na mapě spoustu chyb.
# [[WME Toolbox|'''WME Toolbox''']] zvýrazňuje další chyby v mapě. Přidává vyznačení segmentů a užitečné editační nástroje.
# [https://greasyfork.org/scripts/2103-wme-chat-addon '''WME Chat addon'''] vylepšuje a opravuje chat.