Changes

From Wazeopedia

Školení

88 bytes removed, 1 year ago
Čtyři základní nástroje: Skryty odkazy na WME Validator (nefunguje)
<!-- # [https://greasyfork.org/cs/scripts/27432-wme-validator'''WME Validátor'''] je nejdůležitější nástroj. Editovat bez něj je jako editovat poslepu. [[WME Validator|Bez Validátoru vyrobíš na mapě spoustu chyb.]]
# Důležitá je [https://greasyfork.org/scripts/2972-wme-validator-localization-for-czech-republic'''Lokalizace Validátoru s českými pravidly''']. -->
# [https://waze.xpto.org/magic/magic.bundle.user.js '''WME Magic'''] zobrazuje chyby a možné problémy v mapě. Bez Validátoru kontroly vyrobíš na mapě spoustu chyb.
# [[WME Toolbox|'''WME Toolbox''']] zvýrazňuje další chyby v mapě. Přidává vyznačení segmentů a užitečné editační nástroje.
# [https://greasyfork.org/scripts/2103-wme-chat-addon '''WME Chat addon'''] vylepšuje a opravuje chat.
== Chyby ==
Žádný editor nepracuje bez chyb. Naší snahou je chybám předcházet. K tomuto účelu používáme mnoho nástrojů. Hlavním z nich je [[WME Validator|WME Validator (návod na použití <i>Valdy</i>, řešení chyb)]] a [[WME Toolbox|WME Toolbox]].
'''Velké chyby''' zobrazí i samotný editor WME. Zvýrazní je rudou barvou segmentu: