Changes

From Wazeopedia

Značení cest

9 bytes added, 1 year ago
Alley: Přejmenování/překlad
Obvykle lesní a polní cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou ''použitelné pro jízdu autem'', viz [[Co zakreslit a co ne|Nesjízdné a obtížně sjízdné cesty]].
=== Alley Úzká ulička ===
Nový typ segmentu, uvedený v dubnu 2018, do mapy nezakreslujeme.