Changes

From Wazeopedia

Značení cest

202 bytes removed, 1 year ago
Učesání posledního odstavce
== Další typy komunikací kudy Waze nenaviguje ==
Před zakreslením těchto komunikací do mapyZamyslete se, je dobré si položit otázku ''k čemu to bude motoristovi bude dobrémít v mapě takové segmenty?'' Mezi hlavní důvody, proč tyto segmenty nekreslitkdyž po nich Waze nenaviguje. Nekreslíme je, patří dodržovaní pravidla protože dodržujme pravidlo [[Školení#Základní pravidlo|jednoduchosti]]. Jak již z názvu odstavce plyne Waze po těchto segmentech nenaviguje, takže jen graficky doplňují mapu a Jejich velké množství zbytečných grafických prvků může udělat mapu nepřehlednouznepřehledňuje.
CestySegmenty, které Waze nepoužívá pro navigaci:
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
|-
Pokud segment, který Waze nepoužívá nepoužívaný pro navigaci, připojíme doprostřed normálního mezi koncové body obyčejného segmentu (po kterém Waze navigujesloužícího k navigaci), nedojde k jeho rozdělění na dva segmenty, ale rozdělení. V místě připojení obou segmentů '''vznikne jen virtuální uzel'''. Připojení normálního segmentu doprostřed Připojit obyčejný segment k segmentu, který Waze nepoužívá pro navigaci, není možné. Konce obou druhů segmentů lze také spojovat v uzlech Všechny segmenty jde připojovat k uzlům mezi normálními obyčejnými segmenty.
== Kam dál ==