Changes

From Wazeopedia

Křižovatky

20 bytes removed, 1 year ago
Vynucení hlasových příkazů
=== Vynucení hlasových příkazů ===
{{Varovani|Od prosince 2016 přibyla do WME možnost změnit pro každý směr hlasový příkaz bez ohledu na geometrii, jména a typ segmentů. Funkcionalita se může ještě měnit. Proto zatím možnost Vynucení hlasových pokynů '''změnit hlášení nepoužívejtepoužívejte jen ve výjimečných případech'''.}}
Více informací najdete na stránce [[Nastavení hlasových instrukcí]].