Changes

From Wazeopedia

Parkoviště

2,670 bytes added, 1 year ago
nenastavujte volby na kartě ''Více informací''
==Classes of crossings=={{Hatnote|[[File:Ico-parkoviste.png|48px|left]]Parkoviště by mělo být veřejně přístupné a dostatečně velké. Pro připojení odlehlých parkovišť k silnici používáme segment typu Ulička na parkovišti. Název parkoviště začíná textem [P].}}Crossings can be classified according to the number of single and split(double) roads involved in the crossing__NOTOC__{{Varovani|V srpnu 2016 přibyl k parkovištím do WME balík nových voleb. Dokud nebude vyjasněn jejich dopad na chování v navigaci, nenastavujte volby na kartě ''Více informací''.}}
==3-Way-CrossingsParkoviště ==*Simple 3-Way-Crossing (SSS)[[Image:Example.jpg]]*Simple road crossing a split road (SSD)*Split road crossing a simple road (DDS)*3 Split roads crossing (DDD)
Místo typu '''Parkoviště''' označuje jednoznačně určenou plochu vybudovanou za účelem veřejného parkování mimo ulice a to včetně parkovacích domů atp. <center>[[File:Znacka-p.png|86px]] [[File:Znacka-p2.png|86px]] [[File:Znacka-p+r.png|86px]]</center>{{Popis|Parkoviště je označeno dopravní značkou (příklady)}} ==4-Way-Crossings= Kdy nakreslit parkoviště ===Než se rozhodneme pro zanesení daného parkoviště do mapy, měli bychom [[Places/Parking lot|zvážit mnoho aspektů{{EN}}]]: [[File:Parkoviste.jpg|center|700px|thumbnail|Veřejné parkoviště označené značkou IP13c ležící mimo silnici je připojené nepojmenovaným segmentem typu ''Ulička na parkovišti'']] *Simple 4Parkoviště by mělo být '''veřejně přístupné'''.* Použít [[Místa|místo]] typu plocha [[File:Wme-Wayplace-Crossing landmark.png|16px|baseline]].* Použít kategorii ''Parkoviště'' (SSSSnekombinovat s jinou kategorii).* '''Nekreslit malá parkoviště''' do 15 vozů. Místa se v aplikaci zobrazují od velikosti strany 40&nbsp;m.* Mnoho malých ploch na jednom místě je nepřehledné, proto zvažte více malých ploch '''spojit''' do jednoho parkoviště.*Split road crossing 3 simple roads (DSSS)Pro silnice na parkovištích odlehlých od cest použít typ ''Ulička na parkovišti''. Tento segment obvykle '''nemá [[Ulice|jméno ulice]]'''.* Geometrické body parkoviště by neměly ležet na segmentu silnice. [[File:Wme-parkoviste-body.png|center]] === Název parkoviště ===* Název parkoviště musí vždy začínat textem '''[P]'''.* Je možné doplnit krátký popis, např. '''[P] kino'''.* Do názvu parkoviště nepatří [[Ulice|jméno ulice]] nebo obce.* Placené parkoviště doplnit symbolem dolaru '''[P] $'''. === Adresa parkoviště a další údaje ===* Ověřit/vyplnit ''OBEC''. WME obec obvykle vyplní, ale nemusí odpovídat skutečnému umístění parkoviště.* [[Ulice|Jméno ''ULICE'']] zadat jen pokud se parkoviště nachází na pojmenované ulici nebo v její blízkosti. Naproti tomu ulička na parkovišti obvykle jméno ulice nemá.* ''ČÍSLO DOMU'' vyplnit jen u parkovacího domu.* Další údaje viz [[Místa#Adresa a další detaily Místa|Adresa a další detaily Místa]]. === Ulička na parkovišti ===Pro připojení odlehlých parkovišť k silnici používáme segment typu ''Ulička na parkovišti''. Tento segment ve většině případů '''nemá mít nastavenu ulici'''. Přesto je někdy vhodné zadat [[Ulice|název ulice]]:*2 Split roads crossing 2 simple roads (DDSS)Je v souladu s průběhem ulice podle ČÚZK.*3 Split roads crossing 1 simple road (DDDS)[[Ulice|Název ulice]] nelze umístit na vhodnější sjízdný segment.*4 Split roads crossing (DDDD)Pokud nelze kvůli vzdálenosti umístit adresní bod dané ulice na vhodnější sjízdný segment. [[Category:Místa|Parkoviště]]