Vyhledávací kódy

From Wazeopedia


Zadání vyhledávacího kódu

Kódy se zadávají do pole pro vyhledávání cíle:

  • V aplikaci Waze otevřít hlavní menu.
  • Vybrat volbu Navigovat.
  • Zadat kód do vyhledávacího pole a potvrdit.

Některé kódy běží ihned po zadání, jiné až po restartu navigace.

Známé vyhledávací kódy

Užití kódů je na vlastní nebezpečí. Neručíme za možné problémy při jejich použití.

Bezpečné kódy

Kód Popis Poznámka
2##2 Přepínač debug režimu Zapně/vypne hlášení chyb
##@tts Přepínač TTS Zapíná/vypíná TTS (text-to-speech).
cc@tts Výmaz TTS cache Když TTS (text-to-speech) zlobí, je potřeba smazat TTS cache a přinutit aplikaci stáhnout poslední verzi.
dbg@tts Přepínač TTS debug
##@asr Přepínač ASR Zapíná/vypíná ASR (Automatic Speech Recognition). Funkce musí být podporovaná v telefonu.
##@username Zobrazit uživatelské jméno Zobrazí aktuální uživatelské jméno ve Waze.
##@eng Nastavit Angličtinu Změní jazyk aplikace Waze.
##@heb Nastavit Hebrejštinu Změní jazyk aplikace Waze.
##@restorefav Obnovit oblíbené Stáhne oblíbené cíle ze serveru.
##@coord Přepínač souřadnic Zobrazí/skryje GPS souřadnice.
##@debuglang Kontrola překladu Přeložené texty v aplikaci se nahradí za [OK].
##@debugspeed Kontrola rychlostí Zobrazí rychlostní omezení na segmentech podle aktuální rychlosti. Funguje pokud jsou rychlostní limity povoleny pro danou verzi Waze (např. pro beta testery) a pro daný stát.
##@rawgps Přepínač GPS pozice Na mapě se zobrazí dodatečná ikona s GPS pozicí.

Použít opatrně

Kód Popis Poznámka
##@il Izraelské servery Servery systému Waze běží na více místech světa. Aplikace se umí připojit na jiný, než výchozí, server.
##@usa Servery v USA Servery systému Waze běží na více místech světa. Aplikace se připojí k serveru pro USA.
##@other ROTW servery Servery systému Waze běží na více místech světa. Aplikace se připojí na server určený pro zbytek světa (ROTW = Rest of the World).
##@resetapp Reset Waze Resetuje Waze do výchozího nastavení, které odpovídá stavu po čerstvé instalaci. Vymaže oblíbené, informace o účtu atd. Je třeba se znovu přihlásit.

Nedoporučené kódy

Kód Popis Poznámka
##@stg ? Zobrazí zprávu o změně infrastruktury a vyžádá restart. Následně klient zobrazí stejnou zprávu a spadne. Aplikace se musí opět nainstalovat.
#test# ? Nic nedělá
##@debugtools Přepínač alt. debug Velmi zpomalí aplikaci.
##@shift Přepínač posunu polohy
##@enc ? Nic nedělá.
##@map ? Nic nedělá.