WME Speedhelper History

WME Speedhelper

Skript šetří práci při zadávání rychlostí na segmentech.

  • Vybrat jeden nebo více segmentů stejného typu.
  • Kliknout na symbol rychlosti.
Wme-speedhelper-cz.png
  • Po kliknutí na symbol rychlosti se vyplní touto rychlostí textová pole.

Rychlosti na symbolech byly vybrány s ohledem na nejčastější výskyt rychlostních omezení v ČR.