Difference between revisions of "Čerpací stanice"

From Wazeopedia
m
(No difference)

Revision as of 19:33, 29 November 2014

Na této stránce naleznete dohodnutá pravidla pro zakreslování a označování čerpacích stanic.


Landmark kreslíme přes celý areál čerpací stanice. Proto, aby byl viditelný v klientu, musí mít více než cca 40m².

Vlevo je velmi detilně, bohužel nesprávně zakreslený landmark čerpací stanice, vpravo je správné řešení:

Benzinka priklad.png


Průjezd přes čerpací stanici zakreslujeme pomocí segmentů typu "parking lot road" (ulička na parkovišti) a v případě čerpací stanice u rychlostní silnice nebo dálnice použijeme typ "ramp" (rampa). V případě, že se objeví problémy s routingem přes takovou čerpací stanici, je možné pro prostor okolo stojanů použít segment typu "private road" (soukromá cesta) - toto provedeme vždy u rychlostních komunikací a dálnice, abychom neměli rampu procházející benzinkou.

Tímto řešením vznikne dostatečná penalizace nato, aby routovací servery neposílali uživatele projíždějící okolo přes čerpací stanici a navíc na těchto segmentech nebudou vznikat zácpy. Segmenty procházející přes čerpací stanice nepojmenováváme.

Z důvodu chyb, které vznikají při routingu bychom neměli zakreslovat žádné komunikace tak, aby dva segmenty spolu sdílely oba konce. Tohle se zdaleka netýká jen čerpacích stanic, ale čerpací stanice jsou místem, kde je velmi často potřeba tento problém řešit rozdělením segmentu vedoucího přes čerpací stanici na dva úseky.

Popis landmarku Čerpací stanice

"Name" (Název) - zobrazuje se jako název landmarku. A také při vyhledávání a při zadávání ceny paliv u čerpacích stanic, které nemají vybranou položku "Brand" (Značka)

"Address" (Adresa) - textové pole, které se má zobrazovat při hlášení ceny paliva, možná i při výsledcích vyhledávání. Je vhodné kromě názvu ulice uvést i vhodný přívlastek, nebo směr ve kterém se čerpací stanice nalézá.
např. 5. května » centrum, Einsteinova Aquapark.

"Phone number" (tel. číslo) - telefonní číslo pokud je známé, ve formátu +420XXXXXXXXX (bez mezer), aby šlo v případě potřeby vytočit z mobilu.

"Brand" (Značka) - pokud je vybraná některá z položek, bude se tato zobrazovat při vyhledávání a při hlášení ceny místo položky "Name". Pokud je čerpací stanice jiné značky než je v nabídce, necháváme toto pole nevyplněné.

"Description" (Popis) - Jakékoliv další užitečné informace, například otvírací doba, informace o doplňkových službách: restaurace, myčka apod.
Pozn.: aktuálně se nikde nezobrazuje.

Úprava pro čerpací stanice na dálničních odpočívadlech.

Name: [Značka benzínky] + [název odpočívadla, pokud je známé]
Address: [nazev komunikace] + [kilometrovník, pokud je známý] + ">" + [krajské město nebo okresní město v směru jízdy, zahraniční město vždy se zkratkou země v závorkách],
např. "D1 96.km » Praha" nebo "D5 » Dresden (DE)"


CzechHomeIcon.jpg