Železniční přejezdy

From Wazeopedia

Revision as of 18:52, 21 April 2020 by Pvo11 (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „__NOTOC__ Obecná definice železničního přejezdu viz [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%99ejezd Wikipedie]. Z pohledu Waze j…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Obecná definice železničního přejezdu viz Wikipedie. Z pohledu Waze je železniční přejezd úrovňové křížení segmentu typu Železnice s jiným typem segmentu v místě označeném dopravní značkou A32a nebo A32b.


A32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný


A32b Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Způsob zakreslení

Železniční přejezd - landmark

V místě středu železničního přejezdu zakreslujeme místo typu bod s níže uvedenými údaji:

položka zadat
Adresa - Obec dle GPS souřadnic příslušný název obce (ne nižšího celku)
Adresa - ostatní položky nevyplňovat
Název (znak ␣ je v tomto případě běžná mezera) železniční␣přejezd␣Pxxxxx
Alternativní název (znak ␣ je v tomto případě nezlomitelná mezera) P␣xxxxx
Kategorie Doprava (bez podkategorie)
Popis další jednotné upřesnění (bude doplněno)
Vstupní body pouze v případě potřeby u železničních přejezdů nad nebo pod segmentem v jiné úrovni (například tunel nebo most)
Zámek L4
Ostatní položky nevyplňovat


Poznámka: Pxxxx je oficiální číslo číslo přejezdu.


Landmark nezakreslujeme u zrušeného (bez přiděleného čísla) nebo neoficiálního železničního přejezdu.

Železniční přejezd - přejezdový radar

V editoru se objevila možnost zadávat železniční přejezdy, které se v klientovi se objeví jako ikony radarů.


Možnost zadávat tyto ikony mají L4+ editoři.

Tyto ikony se postupně zadávají a dolaďují se pravidla.