Aktualizace History

Revision as of 20:58, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 36 revizí: legacy pages transfer)


Různé aktualizační procesy, které probíhají v systému Waze.

Aktualizace mapy

Změny v editoru se okamžitě nepromítají v Live Map ani v aplikaci Waze. Aktualizace obvykle probíhá jednou denně, ale doba se může prodloužit i na několik dní.

Intl-2015.png
Aktualizace mezinárodní (naší) mapy v roce 2015. Průměrná doba byla 2,7 dne.
Zelená: denní aktualizace, žlutá: zpoždění 2-3 dny, oranžová: 4-6 dní, červená: týden a více.

Zpoždění kvůli problémům serveru

Níže uvedené časy předpokládají, že systém Waze funguje normálně. Většinou tomu tak je, ale servery vždy nefungují hladce a časy mohou být výrazně delší. Než začnete řešit problém, podívejte se na oficiální stránku stav, nebo na grafické zobrazení updatu mapy.

Aktualizace mapy v aplikaci

Po spuštění se aplikace Waze pokusí připojit k serverům Waze. Při selhání pokus neustále opakuje. Při odpojení od serverů má aplikace k dispozici dříve načtené mapové podklady ve své paměti. Aplikace se pokusí navrhnout trasu, která ale nebere v potaz skutečnou dopravní situaci.

Po připojení k serverům Waze dojde k případné aktualizaci mapy na plánované trase.

Informace o dopravě

Dopravní oznámení přichází do aplikace v reálném čase. Jedná se o rychlost provozu a hlášení nehod. Na základě těchto zpráv může Waze navrhnout novou rychlejší trasu.

UR

Uživatelská hlášení se objevují v editoru při ukládání trasy (viz níže).


Editace mapy

Pokud nejste Area Manager, můžete editovat mapy podle své editorské úrovně do 1 míle (1,6 km) od trasy, kudy jste projeli. Možnost upravovat okolí nově projeté trasy nedostane editor okamžitě. Nová oblast editace se může zobrazit za několika hodin až dní.

Trasy

Pokud cestujete se zapnutou navigací Waze, tak se vaše cesty nahrávají. Podívat se na uložené trasy můžete v editoru (vlevo nahoře je záložka Trasy). Trasy se obvykle v editoru zobrazí do tří dnů, ale může to trvat i déle.

Nové cesty

Nová vyválcovaná cesta se zobrazí jako červená čára v aplikaci Waze. V tomto stavu ještě není vidět v editoru. Ve WME se zobrazí až po aktualizaci tras v editoru. Bez editace zmizí červená čára z editoru obvykle nejdříve za týden.

Nové silnice se do mapy dostanou za několik dní. Jsou vidět v mapě a jde na ně navigovat výběrem v mapě, ale ještě nemusí být vidět v seznamu míst.

Někdy se válcování nepovede. Válcování vyžaduje dostatečně kvalitní mobilní datové připojení a dobrý GPS signál. Obtížně se válcují cesty, které leží příliš blízko stávajících cest. Před válcováním se doporučuje vypnout navigování. Válcování je nutné korektně ukončit příslušnou volbou v aplikaci.

Live Map

Mapa by se měla aktualizovat denně. Někdy to ale trvá déle. Live Map by měla obsahovat stejná data, jako mapa v aplikaci Waze. V Live Mapě se nezobrazují vyválcované cesty, které ještě nebyly editovány.

Body

Po připojení aplikace Waze k serverům dojde ke stažení bodů. Body získané během jízdy se posílají na Waze server. Server body shromažďuje a jednou denně aktualizuje bodový žebříček.

Aplikace Waze se získané body pouze odhaduje. Např. můžete sbírat body za potvrzování nové cesty, kterou ale chvíli před vámi projel už jiný uživatel. Server Waze přidělí body oprávněnému uživateli a vaše body za tuto akci odečte.

Může se stát, že na svém bodovém kontě uvidíte nulu. Nepropadejte panice. O body nepřijdete. Při další vhodné příležitosti se body opět vrátí.

Potvrzení cest

Pac-man

Nově nakreslená cesta musí být potvrzena projetím. V aplikaci je taková cesta tečkovaná. Po projetí takové cesty (ve Waze se objeví ikonka Pac-mana, který žere tečky) může trvat nejméně dva dny, než z cesty tečky zmizí.

Ztráta informací

Občas zmizí body, ztratí se projeté trasy atp. Většina z toho se časem napraví. Přesto se může stát, že je stav trvalý. Lidé z Waze pracují na tom, aby se takové stavy neopakovaly.

Jména a hranice obcí

Hranice měst

V editoru je možné z menu vrstev zobrazit hranice měst. Na mapě jsou znázorněny jako tmavé plochy. Oblast je vytvořena automaticky podle segmentů pojmenovaných jménem obce. Hranice by se měly aktualizovat v řádu dní při aktualizaci Live Mapy. Jméno města se zobrazí jako bod na Live Mapě. Především u nových obcí se tvar a poloha středu obce mění častěji, jak přibývají nové ulice.

Aby se zobrazilo na mapě jméno obce, je potřeba mít v editoru nakresleno nejméně 20 cest se jménem dané obce. Následně je potřeba počkat pár dní na aktualizaci map.

Automatické updaty cest od Waze

Při dostatečně velkém počtu průjezdů Waze samo dělá změny v mapě u cest, které nebyly editovány. Waze umí např. upravit směr cesty, povolovat odbočení na křižovatkách atp.

Aby se zabránilo chybám v důsledku nepřesného GPS zejména ve městech nebo chybám kvůli porušení dopravních pravidel řidiči, je Waze konzervativní a potřebuje ke změně velké množství přesných jízdních stop (20 - 100).

Pokud Waze nemůže provést změnu automaticky, vyznačí do editoru MP (Map Problem), který musí vyřešit editor.