Area Manager History

Revision as of 20:57, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 29 revizí: legacy pages transfer)

Žádost o přidělení AM (Area Manager)

Kvůli zachování kvality mapy a zabránění ničení mapy (mazání segmentů, nesprávné nastavení navigačních pokynů a označování typů cest) jsou AM (Area Manager) práva přidělovaná pouze těm editorům, kteří splňují dohodnutá kritéria.

AM, kteří dělají editační chyby a nereagují na PM (Private Message - soukromé zprávy ve fóru) déle než 30 dní a nedá se s nimi žádným dostupným způsobem spojit, budou AM práva zrušená. AM, kteří zbytečně editují bezchybné segmenty a křižovatky a opakovaně se dopustí editačních chyb, budou AM práva zrušená.


Pravidla pro přidělování AM území

Níže uvedené hodnoty najdete ve svých statistikách. V editoru klepněte na ikonu Cog.PNG, tím se dostanete na stránku My Dashboard.

Přidělení menších území

Přidělení území do 15×15 km vyžaduje splnění těchto podmínek:

Map Edits 3 000 (L2)
Points 5 000+
Forum Posts 20+
User for 3+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení větších území

Přidělení území do 25×25 km vyžaduje:

Map Edits 5 000+
Points 30 000+
Forum Posts 20+
User for 6+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení velkých území

Přidělení bude posuzováno individuálně, pokud bude dodrženo:

Map Edits 20 000+
Points 100 000+
Forum Posts 100+
User for 9+ měsíců

Velmi dobrá kvalita práce je samozřejmostí.

Hodnocení kvality

Co se týká kvality, bude se hodnotit:

  • Správná kategorizace segmentů.
  • Správná pozice vůči mapovým podkladům resp. GPS stopám.
  • Správné pojmenování ulic (podle oficiálních zdrojů vč. alt. jmen) a obce.
  • Správné nastavení turn restrictions (moře červených šipek).
  • Vyčištění soft/rev/u-turn anomálií.

Vždy je možnost schválení výjimky.

Druhá a další žádost

Po třech měsících bezproblémových editací - výjimky po zdůvodnění možné, např. nasazení méně zkušeného editora na doplnění nezmapované oblasti.

Podmínky v pravidlech jsou orientační a žádost podléhá individuálnímu posouzení dle aktivity a kvality editora, nebo pokrytí dotčené oblasti jinými editory. Pokud nesplňujete některé z výše uvedených kritérií a chcete se pustit do oblasti, která je málo zmapovaná, můžete požádat o výjimku. V takovém případě někdo z top AM zkontroluje vaši existující práci a znalosti a na základě jeho zjištění bude rozhodnuto.

Zrušení AM

V případě, že nebudete editovat déle než 90 dní, bude AM oblast automaticky odebrána. O nové přidělení samozřejmě můžete žádat výše popsaným způsobem.

Pravidla zvyšování levelů

L2

Úroveň se zvýší po dosažení 3 000 editů.

L3

Úroveň se přiděluje po schválení na úrovni LC.

L4

L4 (Local Champ) se nedá vyžádat. Nominaci na L4 mohou navrhnout stávající L4+ Local Champs. O nominaci rozhodují naši Global Champs, Experti, Country manageři a Country koordinátoři. Nutnou podmínkou pro získání L4 je vysoká kvalita editování, výborná znalost pravidel a aktivní komunikace.

Pro více informací prosím navštivte česko-slovenskou sekci fóra