Difference between revisions of "Místa"

From Wazeopedia
m (→‎Kdy použít typ Plocha a kdy typ Bod: upr. slovné spojenie prtipomínajúce zločiny II. sv vojny)
Line 67: Line 67:
 
*Primární kategorie je rozhodující při určování, zda by bylo vhodnější použít typ Bod nebo typ Plocha
 
*Primární kategorie je rozhodující při určování, zda by bylo vhodnější použít typ Bod nebo typ Plocha
  
== Adresa Místa ==
+
== Adresa a další detaily Místa ==
  
Každé Místo bez ohledu na to, jestli se jedná o typ Bod nebo typ Plocha, by mělo obsahovat maximum možných detailů v popisu. To znamená jméno, správnou kategorii, kompletní adresu. Pokud dané Místo nepřísluší žádné obci či ulici, je nutné toto potvrdit zaškrtnutím odpovídajícího políčka. V budoucích verzích editoru přibudou další pole, které dovolí zadávat více detailů, jako např. telefonní číslo atp., které bylo mj. dostupné i v dřívějších verzích editoru a momentálně dostupné není.
+
Každé Místo bez ohledu na to, jestli se jedná o typ Bod nebo typ Plocha, by mělo obsahovat maximum možných detailů v popisu. To znamená jméno, správnou kategorii (nebo více kategorií), kompletní adresu. Pokud dané Místo nepřísluší žádné obci či ulici, je nutné toto potvrdit zaškrtnutím odpovídajícího políčka. Jako číslo domu zadáváme číslo orientační, jen pokud neexistuje orientační, tak číslo popisné.
 +
 
 +
Telefonní číslo má být v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx (bez mezer nebo jiných znaků). Adresa webové stránky by měla být jen ve tvaru www.domena.cz (bez http:// na začátku).
  
 
== Kdy použít typ Plocha a kdy typ Bod ==
 
== Kdy použít typ Plocha a kdy typ Bod ==

Revision as of 14:54, 21 March 2015

Místa jsou ve Waze synonymem pro systém tzv. Point of Interest (POI) - míst na mapě, která mohou být vyhledávána za nějakým dalším účelem. Místa se dělí na dva typy POI: typ Bod a typ Plocha.

Místo typu Bod vytváří POI vyhledávatelný z klientské aplikace, který se nicméně v samotné aplikaci nezobrazuje. Místo typu Bod může být použito pro mnoho kategorií lokace - viz tabulka níže, nicméně obzvláště užitečné je zejména v situacích, kdy ostatní POI systémy, v nichž Waze umí vyhledávat, toto místo neznají.

Místo typu Plocha (dříve označované jako Landmark) má všechny vlastnosti shodné s místem typu Bod a navíc přidává dodatečnou vizualizaci daného místa na displeji navigace. Díky své viditelnosti může snadno nastat situace, že tento typ míst začne být užíván příliš často. Základní pravidlo zní: pokud dané místo není významově natolik zásadní, že by poskytovalo dodatečnou orientaci řidičům, pak by nemělo být zachyceno jako místo typu "Plocha". Toto základní pravido platí také níže v článku, kde se nachází tabulka kategorií a typů míst.

Výjimku tvoří čerpací stanice, u nichž je zapotřebí zvláštního zacházení.

Pro nakreslení Místa je v editoru přístupná volba "Místo (Bod)" a "Místo (Plocha)" - v originále "Place (Point)" a "Place (Area)". Plošná místa kreslíme jako mnohoúhelník, kdy poslední bod potvrdíme dvojklikem. Bodová místa se pouze umisťují pomocí myši. obdobně jako geometrické body u míst typu Plocha je možné místo typu Bod chytit a posunout.

Bod

Místo typu Bod je vykreslováno v editoru následujícími ikonkami:

Venue.png Standardní označení Bodu je růžovofialové

Venue-selected.png Aktuálně označený Bod změní barvu na modrou

Venue-changed.png Všechy Body, které byly editovány a dosud neuloženy dostanou oranžovo-růžovou barvu, stejně jako např. segmenty.

Detailní umístění

  • Místo "Bod" by mělo být v editoru umístěno na (nebo co nejblíže) segmentu, kam má být řidič navigován. Hrot značky Bodu ukazuje na místo, kam má ideálně řidič dojet.

Plocha

Místní typ Plocha je vykreslován jako víceúhelník. Podobně jako u segmentu můžete upravovat jeho tvar pomocí geometrických bodů. Všechny Plochy jsou v editoru zobrazeny v nevybraném stavu růžově a modrozeleně ve stavu vybraném.:

Wme gas station area.pngWme gas station area selected.png

Location Details

  • Typ plocha obsahuje zároveň "zaměřovač", který ukazuje na místo, kam má navigace řidiče navádět.
  • Zaměřovač je možné umístit kdekoliv po ploše daného místa a také mírně mimo plochu.
  • Zaměřovač vždy umisťujeme na nejlepší příjezdovou cestu k danému místu.

Rozlehlost

Některé lokality, které se hodí označit jako místo typu Plocha, zahrnují jednu nebo více budov stejně jako otevřená prostranství, silnice a parkování. V takových případech (a obzvlášť to platí v situacích, kdy tyto objekty tvoří jednotný komplex nebo kampus se svou vlastní identitou) zakreslíme místní typ Plocha přes všechny podobjekty (mapujeme takzvaně "linii plotu"). To zajistí, že klient vykreslí dané místo odpovídajícím stylem a jeho viditelnost při různé úrovni zoomu bude adekvátní důležitosti dané plochy.

Pokud je cílovým místem v podstatě jediná stavba či budova, jejich hranice nejsou přesně viditelné, pak je přijatelné zachytit je tak, jak je pocitově vnímáme.

Místní typy "Čerpací stanice" a "Parkoviště" potlačují automatickou detekci problémů v mapě a vždy by měly být zakresleny tak, aby pokrývaly alespoň sjízdné úseky těchto ploch. Více informací k parkovištím je v textu níže.

Překryv

V případě některých obzvláště rozlehlých Ploch je možné, že by bylo vhodné vytvořit další "sub-Plochu" v této existující rozlehlé Ploše. Například se může jednat o různé zdravotnícké budovy v nemocničním areálu, případně různé hypermarkety v nákupním parku. V takovém případě klient Waze dokáže vykreslit pouze jméno tohoto "vnořeného" objektu a nedokáže u něj viditelně zobrazit hranice. Uživatelé tak v klientu neuvidí přesnou pozici těchto vnořených Ploch. Vidí jen jméno - popisek vnořené Plochy, bez možnosti přiřadit jej přesněji v jednolité ploše větší Plochy.

Budoucí verze Waze klienta budou nejspíš umět vykreslovat překrývající se Plochy užitečněji. Do té doby může být výhodnější použít pro vnořená Místa raději typ "Bod", pokud není důležité to, aby se jméno menšího místa objevilo i v klientské aplikaci. Jakmile bude možné zobrazovat více překrývajících se Ploch, pak nejspíš dojde ke konverzi vnořených míst typu Bod na místa typu Plocha.

Vykreslování v Klientu

Místa typu Bod nejsou vykreslovány ani v Live map Gb.png a ani v klientských zařízeních Gb.png, nicméně je možné je vyhledávat. Toto je platné v červnu 2014.

Nastavení navigačního bodu pro Místo

Pro Místo typu Bod

Místo typu Bod by mělo být umístěno na segmentu, kam by měl být řidič navigován, případně co nejblíže jemu. Na obrázku vidíme situaci, kdy je Bod umístěn sice relativně vzdáleně od místa na silnici, kam je třeba uživatele navigovat (ulice "Národní"), přesto je mu umístěn co nejblíže (sedí "na okraji" budovy, které se týká) a zároveň dostatečně daleko od ostatních segmentů - je tedy jednoznačné, které místo na silnici bude Waze používat pro navigaci do tohoto Bodu a zároveň při editaci mapy snadno vidíme, která budova je již zanesena.

CZ point.jpg

Pro Místo typu Plocha

Zde je příklad Plochy (v tomto případě rozlehlého parku), kde vstup na danou Plochu se nachází na východní straně. Druhý obrázek je přiblížen, aby bylo jasně patrné, jak nastavit navigační zaměřovač.

Wme park place large.png
Wme park place zoom target.png

Kombinace typů Plocha a Bod

Existují situace, kde je vhodné použít oba typy Míst. Například nákupní centra, která jsou označena typem Plocha, zatímco jednotlivé obchody v nich jsou označeny typem Bod.

Jednoduché nákupní středisko, které by takto bylo zpracované, by vypadalo nějak takto:

Wme places mall area and points.png

Vícenásobné kategorie

  • Místo může být přiřazeno více kategoriím
  • První kategorie, kterou zadáte, se vždy stává Primární kategorií
  • Primární kategorie se zobrazuje tmavším odstínem modré barvy (ve srovnání s ostatními)
  • Primární kategorie je rozhodující při určování, zda by bylo vhodnější použít typ Bod nebo typ Plocha

Adresa a další detaily Místa

Každé Místo bez ohledu na to, jestli se jedná o typ Bod nebo typ Plocha, by mělo obsahovat maximum možných detailů v popisu. To znamená jméno, správnou kategorii (nebo více kategorií), kompletní adresu. Pokud dané Místo nepřísluší žádné obci či ulici, je nutné toto potvrdit zaškrtnutím odpovídajícího políčka. Jako číslo domu zadáváme číslo orientační, jen pokud neexistuje orientační, tak číslo popisné.

Telefonní číslo má být v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx (bez mezer nebo jiných znaků). Adresa webové stránky by měla být jen ve tvaru www.domena.cz (bez http:// na začátku).

Kdy použít typ Plocha a kdy typ Bod

Zde jsou obecné instrukce, které vám pomohou v určení, kdy použít jaký typ Místa.

Pokud dané Místo spadá do více kategorií, pak se vždy rozhodujte podle primární kategorie, jestli toto Místo uděláte jako Bod nebo Plochu.

Parent Category Type Comments
Služby motoristům Myčka Bod
Služby motoristům Místo nabíjení elektromobilů Bod
Služby motoristům Opravna / Prodejna autopříslušenství Bod
Služby motoristům Čerpací stanice Plocha Mnoho čerpacích stanic má také přidružené prodejny, bankomaty atp. Pamatujte, že jako primární kategorii je třeba vždy použít Čerpací stanici a poté přidat ostatní relevantní kategorie.
Služby motoristům Parkoviště Oba Zdaleka ne všechny plochy, kde lze zaparkovat auto, by měly být zaneseny v mapě. Více informací najdete v tomto Gb.png článku.
Doprava Letiště Plocha Vyžaduje zvláštní pozornost
Doprava Most Plocha
Doprava Autobusová zastávka Bod
Doprava Přívoz, trajekt Bod
Doprava Mimoúrovňová křižovatka Plocha Standardně není důvod zakreslovat.
Doprava Přístav Plocha Rozhoduje velikost.
Doprava Stanice metra Bod
Doprava Stanoviště taxi Bod
Doprava Železniční stanice Bod
Doprava Tunel Plocha
Veřejné služby Hřbitov Plocha
Veřejné služby Radnice Bod
Veřejné služby Univerzita Plocha
Veřejné služby Kongresové centrum Plocha Záleží na velikosti.
Veřejné služby Soudní budova Bod
Veřejné služby Ambasáda / Konzulát Plocha
Veřejné služby Průmysl Oba Záleží na velikosti.
Veřejné služby Hasičská stanice Bod
Veřejné služby Státní správa Bod
Veřejné služby Nemocnice / Poliklinika Plocha
Veřejné služby Informační centrum Bod
Veřejné služby Mateřská škola / Jesle Bod
Veřejné služby Knihovna Bod
Veřejné služby Vojenský areál Plocha
Veřejné služby Kanceláře Oba Záleží na velikosti.
Veřejné služby Organizace / Sdružení Bod
Veřejné služby Policejní stanice Bod
Veřejné služby Vězení / Nápravné zařízení Plocha
Veřejné služby Pošta Bod
Veřejné služby Náboženské místo Bod
Veřejné služby Škola Plocha
Nákupy a služby Umění a řemesla Bod
Nákupy a služby Bankomat Bod
Nákupy a služby Banka Bod
Nákupy a služby Knihkupectví Bod
Nákupy a služby Autosalon Bod Záleží na velikosti.
Nákupy a služby Půjčovna aut Bod
Nákupy a služby Smíšené zboží Bod
Nákupy a služby Směnárna Bod
Nákupy a služby Obchodní dům Bod
Nákupy a služby Elektronika Bod
Nákupy a služby Móda a oděvy Bod
Nákupy a služby Květinářství Bod
Nákupy a služby Nábytek Bod
Nákupy a služby Dárkové předměty Bod
Nákupy a služby Posilovna Bod
Nákupy a služby Hobby market Bod
Nákupy a služby Klenotnictví Bod
Nákupy a služby Čistírna oblečení Bod
Nákupy a služby Trh Bod
Nákupy a služby Hudebniny Bod
Nákupy a služby Osobní péče Bod
Nákupy a služby Chovatelské potřeby / Zvěrolékař Bod
Nákupy a služby Lékárna Bod
Nákupy a služby Fotoateliér Bod
Nákupy a služby Obchodní centrum Plocha
Nákupy a služby Sportovní potřeby Bod
Nákupy a služby Supermarket / Potraviny Bod Samostatný obchod může být i typu Plocha, ale pokud stojí ve velkém nákupním areálu, je to typ Bod.
Nákupy a služby Bazén / Koupaliště Bod
Nákupy a služby Hračkářství Bod
Nákupy a služby Cestovní kancelář Bod
Jídlo a pití Pekařství Bod
Jídlo a pití Bar Bod
Jídlo a pití Kavárna Bod
Jídlo a pití Cukrárna Bod
Jídlo a pití Rychlé občerstvení Bod
Jídlo a pití Občerstvení Bod
Jídlo a pití Zmrzlina Bod
Jídlo a pití Restaurace Bod
Kultura a volný čas Galerie umění Bod
Kultura a volný čas Kasíno Plocha Velká kasina, která slouží i jako hotely, jsou typu Plocha. Jinak Bod.
Kultura a volný čas Klub Bod
Kultura a volný čas Herna Bod
Kultura a volný čas Kino Bod
Kultura a volný čas Muzeum Bod
Kultura a volný čas Koncertní síň Bod
Kultura a volný čas Místo účinkování umělců Bod
Kultura a volný čas Závodní okruh Plocha
Kultura a volný čas Stadion / Sportoviště Plocha
Kultura a volný čas Zábavní park Plocha
Kultura a volný čas Divadlo Bod
Kultura a volný čas Turistická atrakce Bod Záleží na velikosti.
Kultura a volný čas ZOO / Akvárium Plocha Záleží na velikosti.
Ostatní Stavba Plocha Není nutno zakreslovat.
Ostatní Obydlí / Dům NENÍ Nezakreslujeme.
Ubytování Bed & Breakfast Bod
Ubytování Kempink Plocha Záleží na velikosti.
Ubytování Chalupa / Srub Bod
Ubytování Hostel Bod
Ubytování Hotel Bod
Volný čas venku Pláž Plocha
Volný čas venku Golfové hřiště Plocha
Volný čas venku Park Plocha
Volný čas venku Hřiště Bod
Volný čas venku Náměstí Bod
Volný čas venku Promenáda Bod Nejspíš nemá smysl vůbec zakreslovat.
Volný čas venku Vyhlídkové místo Bod
Volný čas venku Skiareál Plocha
Volný čas venku Sportovní plocha Bod
Krajinotvorné prvky Farma NENÍ
Krajinotvorné prvky Les Plocha Zakreslujeme pouze oficiální lesy, ne každý shluk stromů.
Krajinotvorné prvky Ostrov Plocha
Krajinotvorné prvky Řeka / potok Plocha
Krajinotvorné prvky Moře / jezero / rybník Plocha

Parkoviště

Místo typu Parkoviště označuje jednoznačně určenou plochu vybudovanou za účelem veřejného parkování mimo ulice a to včetně parkovacích domů atp. Než se rozhodneme pro zanesení daného parkoviště do mapy, měli bychom zvážit mnoho aspektů. Detaily jsou k nalezení zde Gb.png.