Difference between revisions of "MP History

m (Kategorizace)
m (naimportováno 6 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:58, 8 February 2017


Problem pin open-high.png

MP je zkratka pro Map Problem. Jsou to automatická hlášení systému Waze. Hlášení vzniká na základě skutečného chování řidičů, které není v souladu s mapou. V editoru jsou MP zobrazeny v místě vzniku jako barevné balónky s bílým vykřičníkem.

Úvod

Mp-chat.png

Aby byla MP v editoru vidět, zapněte vrstvu Systémová hlášení.

V editoru jsou obvykle zvýrazněny dotčené segmenty (modrá čára) a místa (A, B), mezi kterými problém vznikl. Díky tomu je možné odhalit některé příčiny hlášení.

Po kliknutí na ikonu hlášení se zobrazí okno s informacemi o hlášení. Ikony ostatních MP zprůhlední.

Na hlášení MP je možné odpovědět třemi způsoby: Otevřeno, Vyřešeno a Nenalezena chyba. To, že neznáte řešení neznamená, že problém nevyřeší jiný editor. Proto zbytečně nepoužívejte možnost Nenalezena chyba a nechejte hlášení ve stavu Otevřeno.

Ikony MP

Barva ikony mapových problémů odpovídá počtu řidičů, kteří způsobili vznik MP.

Problem pin open-low.png Žluté hlášení způsobili nejvýše tři řidiči.

Problem pin open-med.png Oranžová hlášení způsobilo 4-7 řidičů.

Problem pin open-high.png Červené hlášení způsobilo nejméně 8 řidičů.

Problem pin not-identified.png MP se změní na tuto ikonu nastavením stavu "Nenalezena chyba". WME hlášení skryje. Proto buďte s touto volbou opatrní.

Problem pin solved.png Vyřešený MP. Waze bere místo jako bezproblémové. Když zjistí problém, vytvoří nové MP.

Když kliknete na ikonu, otevře se okno, kde je popis problému a je možné označit způsob řešení problému.

Typy MP

Zde uvedený výčet není úplný. Pokud najdete nový problém, napište do fóra.

Připomínáme, že pokud označíte MP jako Nenalezena chyba, Waze skryje hlášení i dalším editorům. Pokud si nejste jisti zvolte raději možnost Otevřeno.

Chybějící cesta

Silnice jsou příliš daleko od sebe a pravděpodobně mezi nimi chybí spojnice. Často se jedná o chybu GPS při jízdě lesem nebo jinou oblastí se zhoršeným příjmem GPS, nebo o chybějící cesty na parkovištích. Dokreslete chybějící cesty a nastavte Vyřešeno. V případě chyby GPS označte chybu jako Nenalezena chyba.

Zakázané odbočení by mělo být povoleno

Trasa prochází přes odbočení, které je označeno jako zakázané. Pečlivě zhodnoťte situaci, než povolíte zakázaná odbočení. Hlášení totiž mohou vyvolat řidiči, kteří porušili dopravní předpisy.

Směr jízdy se neshoduje

Část trasy je v nesprávném směru - řidiči jeli v protisměru. Pokud je ve skutečnosti silnice obousměrná, změňte jednosměrný segment na obousměrný a MP označte jako Vyřešeno.

Chyba ale může být způsobena chodci, cyklisty nebo nezodpovědnými řidiči, kteří se pohybují v protisměru. V takovém případě uzavřete MP se stavem Nenalezena chyba.

Typ silnice se neshoduje

Trasa prochází přes nesjízdné segmenty, např. železnici nebo pěší zónu. Ověřte, jestli je segment nakreslený správně. Na nesjízdné segmenty (chodníky, ranveje atp.) by neměl být povolený vjezd.