Difference between revisions of "Neřešitelné stavy History

m (Sloh)
m (naimportováno 5 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:57, 8 February 2017

Editování Waze map má svá pravidla a omezení. Občas editor narazí na situaci, kterou pravidla úplně neřeší. Každý, kdo na takovou situaci narazí, si pak říká: "Mám porušit pravidla?". Je dobré se zeptat ve fóru, ale tam po čase řešení zapadne. Proto vznikla myšlenka takovéto příklady shromažďovat tady na Wiki.

Nikoho nechceme hanět. Jsou zde špatné příklady, které bylo třeba opravit. Jedná se o výjimečné příklady a navržená řešení nejsou novými pravidly. V jiném případě může být řešení odlišné.