Nekonzistentní značení

From Wazeopedia

Revision as of 13:55, 11 July 2014 by Pvo11 (talk | contribs) (created)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Řidiči musejí dodržovat dopravní předpisy, ale dopravní značení občas vytváří situace, že se předpisy dodržet nedají (zákaz vjezdu jen na jedné straně ulice, jednosměrné ulice vedené tak, že někam se dá zajet, ale vyjet už ne, ...).

Řidič situaci obvykle vyřeší tak, že si zanadává, poruší předpisy a oddechne si, že ho neviděla policie, ale co chudák Waze editor, ten s tím nějak musí poprat.

Kutná Hora, část čtvrti Vnitřní Město

Popis situace:

V označené oblasti jsou dopravní značky umístěny, jak je ukázáno na obrázku. Vzhledem k tomu, že většina značek zakazuje vjezd mimo dopravní obsluhu, není žádoucí přes danou oblast navigiovat pro průjezd, i když podle dopravního značení je možné oblast nejen projet, ale dokonce bez porušení předpisů vyjet zákazem vjezdu motorových vozidel. Značka zákaz odbočení vpravo uprostřed oblasti tomu nezabrání, její význam se marně snažím pochopit.


KH-Vnitrni mesto.jpg


Řešení:

Kromě prvních dvou segmentů Hloušecké z Československých legií byly všechny ulice v oblasti nastaveny jako Soukromá cesta. Ty první dva segmenty byly nastaveny jako Ulice. v té oblasti je autoservis a nějaké obchody, takže se předpokládá, že tam budou jezdit i lidé nebydlící v oblasti, tak kdyby někdy v budoucnu klient rozlišoval zobrazení Ulice a Soukromé cesty, tak aby to bylo vidět, na navigování to vliv nemá, díky Soukromým cestám ve zbytku oblasti to nikdy nebude přes ni navigovat.

Bylo zakázané odbočení z Jiřího z Poděbrad do Hloušecké, což zabrání tomu, že to nebude navigovat do zákazu vjezdu, ale nezabrání výjezdu v opačném směru, ale žádná značka tam v tom směru není a když už někdo zajede do posledního segmentu Hloušecké, tak se tam špatně otáčí.

Jednosměrka na Zvonařské, alespoň zabrání navigovaní ven Zvonařskou, I když tomu v reálu take nic nebrání.

Nakonec bylo zakázáno odbočení vpravo, dle značky uprostřed oblasti.

Permalink