Difference between revisions of "Radary a kamery History

 
(68 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Hatnote|[[File:Ico-kamery.png|48px|left]]Do mapy zadáváme jen funkční radary, které "posílají" pokuty. V žádném případě nezadáváme infocedule hojně rozšířené na vjezdech do obcí ani kamery monitorující dopravu.}}
__NOTOC__


== '''Úvod''' ==
==Typy radarů a kamer==


Tato stránka si klade za cíl vysvětlit postup zaznamenání/smazání a určení správné kategorie radarů a kamer ve Waze.
===Radary měřící rychlost===


Waze v této chvíli podporuje tři druhy radarů a kamer:
[[File:Rychlost.jpg|left]]
'''Pevně instalované radary''' všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.


*Radar měřící rychlost.
*Dočasně '''nefungující radary''' nebo momentálně prázdné schránky, do kterých může být radar kdykoli umístěn, zadáváme jako funkční rychlostní radar.
*Kamera monitorující průjezd vozidla na světelné křižovatce "na červenou".
*'''Mobilní radary''' hlásíme v klientu jako ''Policie'' > ''Hlídka(radar)'' a nikdy ne jako ''Kamera'' > ''Rychlost, Semafor, nebo Falešná''.
*Falešná kamera/radar (atrapa).
*'''Úsekové radary''' se zadávají nastavením příznaku ''ÚSEKOVÝ RADAR'' na příslušných segmentech v celé délce úseku. Ikonky radarů se na začátky i konce úseků zadávají otočené kolmo na směr segmentu a s rychlostí nastavenou na 250 km/h. Výjimkou je, pokud radar na začátku a/nebo na konci úseku měří nebo může měřit i okamžitou rychlost, v tom případě se radar neotáčí a příslušná strana úseku doplní o měřenou rychlost. Pokud se úsek skládá z více částí, ikonky radarů zadávají i na začátky/konce jednotlivých částí.
{{Clear}}


== '''Typy radarů a kamer''' ==
===Kamera monitorující průjezd na červenou===


=== Radary měřící rychlost ===
[[File:Semafor.jpg|left]]
Kamera monitorující ''průjezd na červenou''.


{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
*'''Nejedná se o zpomalovací semafory''' instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce.
|- valign="top"
*Rychlost by měla být nastavena na nulu, aby na ně byl řidič upozorněn bez ohledu svou rychlost.
| [[File:Rychlost.jpg|70px|Rychlost.jpg]]
{{Clear}}
| '''Pevně instalované radary''' všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.
Poznámky:
 
*Dočasně nefungující radary, nebo momentálně prázdné schránky do kterých může být radar kdykoli umístěn zadáváme jako funkční radar.
*Waze aktuálně neumí pracovat s úsekovými radary měřícími průměrnou rychlost, proto "vstupní" i "výstupní" radary zadáváme stejně, jako jakékoli jiné.
*Jakékoli '''mobilní radary hlásíme v klientu jako "Policie"''' a ne jako radar!.
 
|}
 
=== Kamera monitorující průjezd na červenou ===
 
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Semafor.jpg|70px|Semafor.jpg]]
| Kamera monitorující průjezd "na červenou".
<br/>Poznámka:
 
*'''POZOR nejedná se o zpomalovací semafory, dnes hojně instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce.&nbsp;'''
*Rychlost u této kamery, by při potvrzení v editoru měla být vždy nastavena na nulu, aby na ně byl přijíždějí uživatel upozorněn bez ohledu na to, jakou rychlostí se blíží.
 
|}
 
=== Falešný radar ===
 
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Falesna.jpg|70px|Falesna.jpg]]
 
Falešná kamera představuje napodobeninu skutečného radaru, která ale radar neobsahuje a nemůže tudíž rychlost měřit.<br/>
*'''Pozor''', nejedná se o Tabule s LCD displejem a nápisem, případně bez nápisu Radar tzv. '''Infotabule''', ukazující vaši aktuální rychlost, '''tyto Infotabule nehlásíme, nepotvrzujeme a z mapy odstraňujeme!
|}
 
== '''Ohlášení radaru v klientu''' ==
 
Pro ohlášení radaru, použij pravé (reportovací) menu v klientu a zvol možnost "Kamera". Vyber správný typ radaru nebo kamery, případně zvol opačný směr pokud je to třeba a odešli.
 
 
 
{| cellpadding="0" border="0" width="100%"
|-
| [[File:Report kamera2.png|center|210px|Report kamera2.png]]
| [[File:Report kamera1.png|center|210px|Report kamera1.png]]
|}
 
<br/>Poznámky:
 
#Hlášení o existenci radaru/kamery bude umístěno do mapy na místo, ve kterém jsi se nacházel ve chvíli stlačení "reportovacího" menu. Takže stačí zmáčknout menu a s dokončením hlášení počkat do chvíle, kdy to dopravní situace dovolí.
#Nahlášený radar/kamera se objeví v klientu až poté, co byl "potvrzen" v [[Czech/WME překlad do CZ|editoru]].
#V místech, kde se kamera nachází v obou směrech, je potřeba ji nahlásit pro každý směr zvlášť.
 
== '''Potvrzení radaru/kamery v editoru''' ==
 
Radar/kamera, který je nahlášen Wazerem z klienta se zobrazí v mapě až poté, co je potvrzen v editoru. Pokud nedojde k potvrzení do cca 3 týdnů, bude automaticky smazán systémem. Nepotvrzený radar/kamera je v editoru vybarven hnědě. Po potvrzení změní barvu na šedou.
 
{| style="background-color: #e0e0e0" cellpadding="0" border="0" width="100%"
|-
! style="background-color: #cacac9" colspan="3" | Nepotvrzený
! style="width: 10%; background-color: #cacac9" |
! style="background-color: #cacac9" colspan="3" | Potvrzený
|-
| [[File:UK Cams Unconfirmed Speed.png|center|UK Cams Unconfirmed Speed.png]]
| [[File:UK Cams Unconfirmed RLC.png|center|UK Cams Unconfirmed RLC.png]]
| [[File:UK Cams Unconfirmed Fake.png|center|UK Cams Unconfirmed Fake.png]]
|
| [[File:UK Cams Confirmed Speed.png|center|UK Cams Confirmed Speed.png]]
| [[File:UK Cams Confirmed RLC.png|center|UK Cams Confirmed RLC.png]]
| [[File:UK Cams Confirmed Fake.png|center|UK Cams Confirmed Fake.png]]
|}
<p style="text-align: center">''(Poznámka: vzhled ikon v klientu a v editoru je rozdílný. Takto vypadají ikony v editoru)''</p>
Před tím než schválíš nahlášený radar/kameru v editoru, pokus se co možná nejpečlivěji ověřit jestli se na místě opravdu nachází. Stejně tak dávej pozor abys neschvaloval duplikáty.
 
'''Mnoho oblastí ve Waze mapě je zaplaveno radary, které však v reálu neexistují. Většinou se jedná o tzv. infocedule, které však do mapy nepatří a to ani jako "Falešný radar"!'''
 
=== Umístění radaru/kamery ===
 
Při nahlašování radaru z klienta se ho vždy nemusí podařit umístit přesně. Proto, když potvrzuješ radar v editoru použij k určení co možná nejpřesnější polohy letecké snímky nebo Streetview. Současně je ale důležité si uvědomit, že letecké snímky mohou být vůči reálu posunuté a snímky ve Streetview mohou být zastaralé a není tak dobré se na ně spoléhat úplně stoprocentně.
 
Pokud je potřeba radar v editoru posunout, označ ho (objeví se kolem něj kruh) a následně je možné s ním v onom kruhu pohybovat. Je-li potřeba posunout radar dále za hranici kruhu, posuň jej tak daleko, jak je to možné a změnu ulož. Poté klikni na [[Czech/WME_překlad_do_CZ#Permalink|permalink]] a počkej, než se stránka obnoví. Kruh se okolo radaru opět vycentruje a radar je možné zase posunout až na jeho okraj.


{| cellpadding="0" border="0" width="100%"
===Falešný radar===
|-
| [[File:Orientace.jpg|thumb|center|300px]]
| [[File:Posun.jpg|thumb|center|300px]]
|}


<br/>Červená tečka za radarem označuje směr jízdy. Správné označení vypadá tak, že se '''ve směru jízdy nejdříve nachází symbol radaru a až pak teprve červená tečka'''. To co většina editorů považuje za objektiv je hledáček a tečka je jako pozice kameramana. Dříve takhle vypadaly amatérské 8 mm kamery.
[[File:Falesna.jpg|left]]
 
Falešná kamera je napodobenina skutečného radaru, která neměří rychlost. Ikonu umístíme na přesnou pozici falešné kamery.
=== Nastavení rychlosti a potvrzení radaru/kamery ===
 
{| style="background: none" cellpadding="10" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Radar edit.jpg|300px|Radar_edit.jpg]]
| Po označení radaru v editoru je možné udat rychlost v km/h, na kterou je daný úsek komunikace omezen.
'''Když je rychlost nastavena''', '''dostane''' blížící se '''Wazer '''se zapnutým klientem '''hlasové upozornění''' v případě, že jeho '''rychlost je vyšší než '''rychlost '''zadaná'''.


'''Pokud není nastavena žádná rychlost''', '''dostane '''Wazer '''hlasové upozornění vždy'''.
Nejedná se o tzv. ''infotabule'' ukazující aktuální rychlost. '''Infotabule nehlásíme a z mapy odstraňujeme.'''
{{Clear}}


Poté co byl radar dobře umístěn a rychlost byla správně nastavena, zaškrtni pole "Potvrzeno" a ulož změny.
==Ohlášení radaru v klientu==


Radar se objeví v klientu jakmile budou změny zpracovány. Upozorňuji, že to může trvat čtrnáct dní i více.
Pro [[Hlášení|ohlášení]] radaru použij pravé (reportovací) tlačítko [[File:W4-hlaseni.png|28px|baseline]] a zvol možnost ''Chyba mapy, Obecná chyba. Do popisu uvést o jaký radar se jedná (Úsekové měření, radar pro měření okamžité rychlosti, průjezd na červenou)'' a odešli.
<gallery mode="packed" heights="270">
Soubor:Radar-hlaseni-1.png|Hlášení
</gallery>


|}
*Hlášení  bude v mapě na místě, kde bylo zmáčknuto reportovací menu. Stačí zmáčknout menu hlášení dokončit, až když to doprava dovolí.
*Nahlášený radar/kamera se objeví v klientovi až editor zadá í v [[WME |editoru]]. Editor se může ještě dotázat na doplňující informace.


''Poznámky:''
<br />


V zónách kde se mění povolená rychlost v závislosti na dopravním značení nastavujeme rychlost na maximální používanou hodnotu.
===Umístění radaru===


Informace o radaru/kameře '''Upraveno:''' a '''uživatelem''' zobrazované ve Waze editoru '''nemusí spolu souviset'''. Je to z důvodu rozdílného přenosu informací z editoru a z klienta. V případě úpravy radaru/kamery v editoru se do '''Upraveno:''' přenáší datum úpravy a do '''uživatelem''' jméno editora. Z klienta se v případě, že nějaký uživatel při jízdě stiskne u radaru/kamery '''Už tam není''', přenese jen informace o datu do '''Upraveno:''' ale '''uživatelem''' zůstane nezměněno.
'''Umístění radaru z klienta nebývá přesné.''' Před potvrzením radaru je nutné jej '''v editoru přesně umístit''' s využitím satelitních snímků nebo [[Street View]]. Letecké snímky mohou být  posunuté a snímky ve [[Street View]] mohou být zastaralé.


Informace '''Vytvořeno:''' a '''uživatelem''' zobrazované ve Waze editoru se k sobě vždy vztahují protože se obě přenáší z klienta v okamžiku vytvoření radaru/kamery (v editoru nelze radar/kameru vytvořit).
[[File:Radar-posun.png|right]]Po označení radaru se kolem něj objeví kruh, uvnitř kterého s ním jde '''posouvat'''. Je-li potřeba posunout radar dál, posuň jej, změnu ulož, klikni na [[Permalink|permalink]] a postup zopakuj:
{{Clear}}


== '''Odstranění potvrzeného radaru/kamery''' ==
[[File:Radar-orientace.png|left]]'''Červená tečka''' za radarem označuje virtuálního kameramana. Správně umístěný radar má '''ve směru jízdy symbol radaru a pak červenou tečku'''. Mnoho editorů považuje hledáček za objektiv. Dříve takto vypadaly amatérské 8mm kamery.
{{Clear}}


Jsou dva způsoby jak odstranit potvrzený radar/kameru (ikona šedé barvy v editoru):


=== Přes Waze editor ===
===Nastavení rychlosti a potvrzení radaru===
Po označení radaru v editoru jde '''zadat rychlost omezení v km/h'''. Po nastavení rychlosti dostane řidič s Waze '''hlasové upozornění''' pokud je jeho '''rychlost vyšší než zadaná rychlost'''. Když není rychlost nastavena, dostane Wazer hlasové upozornění vždy. '''Od léta 2017 nastavujeme rychlost u radarů na hodnotu 0 km/h.'''


Samzat potvrzenoý i nepotvrzený radar/kameru lze v editoru snadno. Stačí ho označit a stiknout klávesu delete, nebo ikonu koše a uložit změny. Je však třeba poznamenat, že potvrzené radary/kamery může smazat jen editor jehož [[Czech/Zamykání mapy a levely editorů#Editor rank level|level]] je stejný nebo vyšší než level editora, který kameru předním potvrdil.
Po správném umístění radaru a nastavení rychlosti zaškrtni pole ''Potvrzeno'' a ulož změny. Radar se objeví v aplikaci po zpracování změn. To může trvat i více než dva týdny.
<!-- V zónách, kde se '''mění povolená rychlost''' v závislosti na dopravním značení, nastavujeme rychlost na maximální používanou hodnotu. -->


=== Přes Waze klienta ===


Když se uživatel blíží k radaru/kameře dostane v klientu (aplikaci v telefonu) upozornění na němž je tlačítko "není tu". Pokaždé, když toto tlačítko některý uživatel stlačí přičte se jeho výše levelu a ve chvíli, kdy součet překročí výši levelu editora, který radar/kameru potvrdil, změní se tento na nepotvrzený a je možné ho v editoru buď smazat, nebo opět potvrdit.
==Odstranění radaru==


''Poznámka: pokaždé když někdo použije tlačítko "není tu" dojde k aktualizaci data poslední editace radaru/kamery ale nick posledního editora se nezmění.''
Ke smazání radaru ho stačí označit a stisknout klávesu {{Key press|Delete}}, nebo ikonu koše a uložit změny. Radary může smazat jen editor, jehož [[Zamykání mapy a levely editorů#Editor rank level|level]] je stejný nebo vyšší než '''L4'''<!-- level editora, který kameru předním potvrdil-->.


== '''Příklady radarů a kamer''' ==
==Příklady radarů a kamer==


{| cellpadding="15" border="0" width="100%"
{| cellpadding="10" border="0" width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| style="width: 50%;" | [[File:Radar ano.jpg|center|210px|Radar_ano.jpg]]
| style="width: 50%; background: #cdebcf;" |[[File:Radar ano.jpg|center|Radar_ano.jpg]]
Toto je '''příklad skutečného radaru''', který '''do Waze rozhodně patří'''.
{{Popis|Skutečný radar '''do Waze patří'''}}
 
| style="width: 50%; background-color: #ebd1cf;" |[[File:Neni radar.jpg|center|Neni_radar.jpg]]
| style="width: 50%;" | [[File:Neni radar.jpg|center|300px|Neni_radar.jpg]]
{{Popis|Infocedule '''do Waze nepatří''', není to radar ani atrapa}}
Toto je naopak '''příklad infocedule''', což není ani radar ani atrapa radaru a '''do Waze''' tudíž '''nepatří!'''
 
|- valign="top"
|- valign="top"
| [[File:Kamera ano.jpg|center|300px|Kamera_ano.jpg]]
| style="background: #cdebcf;" |[[File:Kamera ano.jpg|center|Kamera_ano.jpg]]
'''Příklad kamery monitorující průjezd křižovatkou na červenou''', kterou '''reportujeme i potvrzujeme.'''
{{Popis|Kamery sledující průjezd na červenou '''reportujeme i potvrzujeme'''}}
 
| style="background-color: #ebd1cf;" |[[File:Neni kamera.jpg|center|Neni_kamera.jpg]]
| [[File:Neni kamera.jpg|center|300px|Neni_kamera.jpg]]
{{Popis|Kamera sledující dopravu '''do Waze nepatří''' - nefotí, neposílá pokuty}}
'''Kamera, která pouze monitoruje dopravní situaci''' (tato kamera vás nevyfotí a pokutu nedostanete) a '''do waze''' tudíž '''nepatří.'''
 
|}
|}


----
[[Kategorie:Cesty|Radary a kamery]]
<div style="float:right">[[#top|Na začátek stránky]] [[File:Wme turn allowed.png|Na začátek stránky|link=#top]]</div>
[[File:CzechHomeIcon.jpg|CzechHomeIcon.jpg|link=Czech]]

Latest revision as of 09:49, 3 October 2021


Typy radarů a kamer

Radary měřící rychlost

Rychlost.jpg

Pevně instalované radary všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.

  • Dočasně nefungující radary nebo momentálně prázdné schránky, do kterých může být radar kdykoli umístěn, zadáváme jako funkční rychlostní radar.
  • Mobilní radary hlásíme v klientu jako Policie > Hlídka(radar) a nikdy ne jako Kamera > Rychlost, Semafor, nebo Falešná.
  • Úsekové radary se zadávají nastavením příznaku ÚSEKOVÝ RADAR na příslušných segmentech v celé délce úseku. Ikonky radarů se na začátky i konce úseků zadávají otočené kolmo na směr segmentu a s rychlostí nastavenou na 250 km/h. Výjimkou je, pokud radar na začátku a/nebo na konci úseku měří nebo může měřit i okamžitou rychlost, v tom případě se radar neotáčí a příslušná strana úseku doplní o měřenou rychlost. Pokud se úsek skládá z více částí, ikonky radarů zadávají i na začátky/konce jednotlivých částí.

Kamera monitorující průjezd na červenou

Semafor.jpg

Kamera monitorující průjezd na červenou.

  • Nejedná se o zpomalovací semafory instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce.
  • Rychlost by měla být nastavena na nulu, aby na ně byl řidič upozorněn bez ohledu svou rychlost.

Falešný radar

Falesna.jpg

Falešná kamera je napodobenina skutečného radaru, která neměří rychlost. Ikonu umístíme na přesnou pozici falešné kamery.

Nejedná se o tzv. infotabule ukazující aktuální rychlost. Infotabule nehlásíme a z mapy odstraňujeme.

Ohlášení radaru v klientu

Pro ohlášení radaru použij pravé (reportovací) tlačítko W4-hlaseni.png a zvol možnost Chyba mapy, Obecná chyba. Do popisu uvést o jaký radar se jedná (Úsekové měření, radar pro měření okamžité rychlosti, průjezd na červenou) a odešli.

  • Hlášení bude v mapě na místě, kde bylo zmáčknuto reportovací menu. Stačí zmáčknout menu hlášení dokončit, až když to doprava dovolí.
  • Nahlášený radar/kamera se objeví v klientovi až editor zadá í v editoru. Editor se může ještě dotázat na doplňující informace.


Umístění radaru

Umístění radaru z klienta nebývá přesné. Před potvrzením radaru je nutné jej v editoru přesně umístit s využitím satelitních snímků nebo Street View. Letecké snímky mohou být posunuté a snímky ve Street View mohou být zastaralé.

Radar-posun.png

Po označení radaru se kolem něj objeví kruh, uvnitř kterého s ním jde posouvat. Je-li potřeba posunout radar dál, posuň jej, změnu ulož, klikni na permalink a postup zopakuj:

Radar-orientace.png

Červená tečka za radarem označuje virtuálního kameramana. Správně umístěný radar má ve směru jízdy symbol radaru a pak červenou tečku. Mnoho editorů považuje hledáček za objektiv. Dříve takto vypadaly amatérské 8mm kamery.


Nastavení rychlosti a potvrzení radaru

Po označení radaru v editoru jde zadat rychlost omezení v km/h. Po nastavení rychlosti dostane řidič s Waze hlasové upozornění pokud je jeho rychlost vyšší než zadaná rychlost. Když není rychlost nastavena, dostane Wazer hlasové upozornění vždy. Od léta 2017 nastavujeme rychlost u radarů na hodnotu 0 km/h.

Po správném umístění radaru a nastavení rychlosti zaškrtni pole Potvrzeno a ulož změny. Radar se objeví v aplikaci po zpracování změn. To může trvat i více než dva týdny.


Odstranění radaru

Ke smazání radaru ho stačí označit a stisknout klávesu Delete, nebo ikonu koše a uložit změny. Radary může smazat jen editor, jehož level je stejný nebo vyšší než L4.

Příklady radarů a kamer

Radar_ano.jpg
Skutečný radar do Waze patří
Neni_radar.jpg
Infocedule do Waze nepatří, není to radar ani atrapa
Kamera_ano.jpg
Kamery sledující průjezd na červenou reportujeme i potvrzujeme
Neni_kamera.jpg
Kamera sledující dopravu do Waze nepatří - nefotí, neposílá pokuty