Radary a kamery History

Revision as of 20:56, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 104 revizí: legacy pages transfer)

Úvod

Waze podporuje tři druhy radarů a kamer:

 • Radar měřící rychlost.
 • Kamera monitorující průjezd na červenou.
 • Falešná kamera/radar (atrapa).

Typy radarů a kamer

Radary měřící rychlost

Rychlost.jpg

Pevně instalované radary všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.

 • Dočasně nefungující radary nebo momentálně prázdné schránky, do kterých může být radar kdykoli umístěn, zadáváme jako funkční rychlostní radar.
 • Waze nově umí úsekové radary měřícími průměrnou rychlost. Zadávání úsekových radarů testujeme.
 • Mobilní radary hlásíme v klientu jako Policie > Hlídka(radar) a nikdy ne jako Kamera > Rychlost, Semafor, nebo Falešná.

Kamera monitorující průjezd na červenou

Semafor.jpg

Kamera monitorující průjezd na červenou.

 • Nejedná se o zpomalovací semafory instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce.
 • Rychlost by měla být nastavena na nulu, aby na ně byl řidič upozorněn bez ohledu svou rychlost.

Falešný radar

Falesna.jpg

Falešná kamera je napodobenina skutečného radaru, která neměří rychlost.

Nejedná se o tzv. infotabule ukazující aktuální rychlost. Infotabule nehlásíme, nepotvrzujeme a z mapy odstraňujeme.

Ohlášení radaru v klientu

Pro ohlášení radaru použij pravé (reportovací) menu v klientu a zvol možnost Kamera. Vyber správný typ radaru nebo kamery, případně zvol opačný směr a odešli.

Report kamera2.png
Report kamera1.png
 • Hlášení o radaru bude v mapě na místě, kde bylo zmáčknuto reportovací menu. Stačí zmáčknout menu hlášení dokončit, až když to doprava dovolí.
 • Nahlášený radar/kamera se objeví v klientovi až po potvrzení v editoru.
 • Obousměrnou kameru je třeba nahlásit pro každý směr zvlášť.

Potvrzení radaru/kamery v editoru

Radar/kamera, který je nahlášen z klienta, se v mapě zobrazí až po potvrzení v editoru. Nepotvrzený radar bude asi do 3 týdnů systémem smazán. Nepotvrzený radar je v editoru hnědý. Po potvrzení zešedne.

Možnost potvrdit radary a kamery byla v ČR omezena na editory s levelem 4+. Není to kvůli usurpování "práce" skupinou "vyvolených", ale potřeba pročistit mapu od neexistujících radarů, které zbytečně matou wazery, odvádí pozornost od nebezpečí a možnost kontroly nad vznikem radarů nových.

Pokud víte o radaru, který v mapě chybí, pište prosím do fóra do sekce žádostí o úpravu, nebo do vlákna, ve kterém se tamtéž o radarech diskutuje.

Stejnými kanály prosím komunitu editorů upozorňete i na radary, které v mapě máme, ale být by tam neměly.

Nepotvrzený Potvrzený
Nepotvrzený pevný radar
Nepotvrzený kamerový radar
Nepotvrzený falešný radar
Potvrzený pevný radar
Potvrzený kamerový radar
Potvrzený falešný radar
Ikony v editoru (vzhled ikon v klientu je jiný)

Před schválením nahlášeného radaru v editoru důsledně ověř jeho existenci a neschvaluj duplikáty.

Waze mapa je místy zaplavena neexistujícími radary. Většinou se jedná o tzv. infocedule, které do mapy nepatří a to ani jako Falešný radar.

Umístění radaru/kamery

Umístění radaru z klienta nebývá přesné. Před potvrzením radaru je nutné jej v editoru přesně umístit s využitím satelitních snímků nebo Street View. Letecké snímky mohou být posunuté a snímky ve Street View mohou být zastaralé.

Radar-posun.png

Po označení radaru se kolem něj objeví kruh, uvnitř kterého s ním jde posouvat. Je-li potřeba posunout radar dál, posuň jej, změnu ulož, klikni na permalink a postup zopakuj:

Radar-orientace.png

Červená tečka za radarem označuje virtuálního kameramana. Správně umístěný radar má ve směru jízdy symbol radaru a pak červenou tečku. Mnoho editorů považuje hledáček za objektiv. Dříve takto vypadaly amatérské 8mm kamery.

Nastavení rychlosti a potvrzení radaru/kamery

Radar_edit.jpg

Po označení radaru v editoru jde zadat rychlost omezení v km/h. Po nastavení rychlosti dostane řidič s Waze hlasové upozornění pokud je jeho rychlost vyšší než zadaná rychlost. Když není rychlost nastavena, dostane Wazer hlasové upozornění vždy.

Po správném umístění radaru a nastavení rychlosti zaškrtni pole Potvrzeno a ulož změny. Radar se objeví v aplikaci po zpracování změn. To může trvat i více než dva týdny.

Došlo ke změně potvrzování radarů. Viz Potvrzení radaru/kamery v editoru.

V zónách, kde se mění povolená rychlost v závislosti na dopravním značení, nastavujeme rychlost na maximální používanou hodnotu.

Informace o radaru/kameře Upraveno a uživatelem zobrazované v editoru spolu nemusí souviset. Je to kvůli rozdílnému přenosu informací z editoru a z klienta. V případě úpravy radaru/kamery v editoru se do Upraveno přenáší datum úpravy a do uživatelem jméno editora. Z klienta se v případě, že nějaký uživatel při jízdě stiskne u radaru/kamery Už tam není, přenese jen informace o datu do Upraveno ale uživatelem zůstane nezměněno.

Informace Vytvořeno a uživatelem zobrazované v editoru se k sobě vždy vztahují, protože se obě přenáší z klienta v okamžiku vytvoření radaru/kamery (v editoru nelze radar/kameru vytvořit).

Odstranění potvrzeného radaru/kamery

Jsou dva způsoby jak odstranit potvrzený radar/kameru (ikona šedé barvy v editoru).

Waze editor

Ke smazání radaru ho stačí označit a stisknout klávesu Delete, nebo ikonu koše a uložit změny. Potvrzené radary může smazat jen editor, jehož level je stejný nebo vyšší než L4.

Waze klient

Když se uživatel blíží k radaru, dostane v aplikaci Waze upozornění s tlačítkem není tu. Když uživatel tlačítko zvolí, přičte se jeho level, a když součet levelů překročí level editora, který radar potvrdil, změní se radar na nepotvrzený a je možné ho v editoru smazat, nebo opět potvrdit.

Při použití tlačítka není tu se aktualizuje datum poslední editace radaru, ale nick posledního editora zůstává.

Příklady radarů a kamer

Radar_ano.jpg
Skutečný radar do Waze patří
Neni_radar.jpg
Infocedule do Waze nepatří, není to radar ani atrapa
Kamera_ano.jpg
Kamery sledující průjezd na červenou reportujeme i potvrzujeme
Neni_kamera.jpg
Kamera sledující dopravu do Waze nepatří - nefotí, neposílá pokuty