Radary a kamery History

Revision as of 09:49, 3 October 2021 by Eagleji (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Typy radarů a kamer

Radary měřící rychlost

Rychlost.jpg

Pevně instalované radary všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.

  • Dočasně nefungující radary nebo momentálně prázdné schránky, do kterých může být radar kdykoli umístěn, zadáváme jako funkční rychlostní radar.
  • Mobilní radary hlásíme v klientu jako Policie > Hlídka(radar) a nikdy ne jako Kamera > Rychlost, Semafor, nebo Falešná.
  • Úsekové radary se zadávají nastavením příznaku ÚSEKOVÝ RADAR na příslušných segmentech v celé délce úseku. Ikonky radarů se na začátky i konce úseků zadávají otočené kolmo na směr segmentu a s rychlostí nastavenou na 250 km/h. Výjimkou je, pokud radar na začátku a/nebo na konci úseku měří nebo může měřit i okamžitou rychlost, v tom případě se radar neotáčí a příslušná strana úseku doplní o měřenou rychlost. Pokud se úsek skládá z více částí, ikonky radarů zadávají i na začátky/konce jednotlivých částí.

Kamera monitorující průjezd na červenou

Semafor.jpg

Kamera monitorující průjezd na červenou.

  • Nejedná se o zpomalovací semafory instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce.
  • Rychlost by měla být nastavena na nulu, aby na ně byl řidič upozorněn bez ohledu svou rychlost.

Falešný radar

Falesna.jpg

Falešná kamera je napodobenina skutečného radaru, která neměří rychlost. Ikonu umístíme na přesnou pozici falešné kamery.

Nejedná se o tzv. infotabule ukazující aktuální rychlost. Infotabule nehlásíme a z mapy odstraňujeme.

Ohlášení radaru v klientu

Pro ohlášení radaru použij pravé (reportovací) tlačítko W4-hlaseni.png a zvol možnost Chyba mapy, Obecná chyba. Do popisu uvést o jaký radar se jedná (Úsekové měření, radar pro měření okamžité rychlosti, průjezd na červenou) a odešli.

  • Hlášení bude v mapě na místě, kde bylo zmáčknuto reportovací menu. Stačí zmáčknout menu hlášení dokončit, až když to doprava dovolí.
  • Nahlášený radar/kamera se objeví v klientovi až editor zadá í v editoru. Editor se může ještě dotázat na doplňující informace.


Umístění radaru

Umístění radaru z klienta nebývá přesné. Před potvrzením radaru je nutné jej v editoru přesně umístit s využitím satelitních snímků nebo Street View. Letecké snímky mohou být posunuté a snímky ve Street View mohou být zastaralé.

Radar-posun.png

Po označení radaru se kolem něj objeví kruh, uvnitř kterého s ním jde posouvat. Je-li potřeba posunout radar dál, posuň jej, změnu ulož, klikni na permalink a postup zopakuj:

Radar-orientace.png

Červená tečka za radarem označuje virtuálního kameramana. Správně umístěný radar má ve směru jízdy symbol radaru a pak červenou tečku. Mnoho editorů považuje hledáček za objektiv. Dříve takto vypadaly amatérské 8mm kamery.


Nastavení rychlosti a potvrzení radaru

Po označení radaru v editoru jde zadat rychlost omezení v km/h. Po nastavení rychlosti dostane řidič s Waze hlasové upozornění pokud je jeho rychlost vyšší než zadaná rychlost. Když není rychlost nastavena, dostane Wazer hlasové upozornění vždy. Od léta 2017 nastavujeme rychlost u radarů na hodnotu 0 km/h.

Po správném umístění radaru a nastavení rychlosti zaškrtni pole Potvrzeno a ulož změny. Radar se objeví v aplikaci po zpracování změn. To může trvat i více než dva týdny.


Odstranění radaru

Ke smazání radaru ho stačí označit a stisknout klávesu Delete, nebo ikonu koše a uložit změny. Radary může smazat jen editor, jehož level je stejný nebo vyšší než L4.

Příklady radarů a kamer

Radar_ano.jpg
Skutečný radar do Waze patří
Neni_radar.jpg
Infocedule do Waze nepatří, není to radar ani atrapa
Kamera_ano.jpg
Kamery sledující průjezd na červenou reportujeme i potvrzujeme
Neni_kamera.jpg
Kamera sledující dopravu do Waze nepatří - nefotí, neposílá pokuty