Skripty History

Waze komunita vytvořila velké množství skiptů a dalších nástrojů, které rozšiřují možnosti editoru. Přinášíme výběr některých z nich. Červeně jsou vyznačeny základní skripty, bez kterých by nikdo neměl editovat.

Skripty zabírají zdroje počítače. Velké množství spuštěných skriptů může mít za následek zpomalení editoru. Používejte jen ty, které opravdu využijete.

Mějte na paměti, že skripty potřebují aktualizaci, aby správně fungovaly v nových verzích editoru. Některé se umí aktualizovat automaticky, jiné potřebují zásah uživatele.

Další skripty můžete najít na fóru v sekci Addons, Extensions, and Scripts případně v češtině na fóru Doporučené skripty.


Požadavky na prohlížeč

Skripty běží jen v prohlížečích Firefox a Chrome. Doporučujeme používat jeden z nich a vybrané skripty podle uvážení nainstalovat. Před instalací skriptů je nutné do prohlížeče přidat doplněk pro spouštění skriptů:

Firefox.png pro Firefox instaluj Greasemonkey Ico-greasemonkey.png

Chrome-icon.png pro Chrome instaluj Tampermonkey Ico-tampermonkey.png

Vylepšení zobrazení editoru

Freedit L1+

Zvýrazněná oblast Freeditu

Skript má usnadnit nováčkům začátky editace. Zobrazuje místa vhodná pro editaci nováčky. Umožňuje zadat novou oblast pro editaci atd.

WME LiveMap closures

WME Live map closure.jpg

Skript zobrazí uzavírky z Live mapy v editoru.

WME Color Highlights

Skript vybarví segmenty a Místa podle jejich stavu, typu a dalších kritérií. Je možné např. zvýraznit zamčené nebo nepojmenované cesty.


Street Vector Layer

Ne každému vyhovuje výchozí zobrazení segmentů. Skript vytvoří novou vrstvu, ve které je možné nastavit jiný vzhled segmentů. Mj. lze změnit jejich barvu a šířku, upravovat velikost značek u jednosměrek a mnoho dalšího.

WME Junction Angle info

Wme-junction-angle-info.jpg

Zobrazení úhlů na křižovatkách, které jsou důležité pro navigační pokyny.

WME Closest Segment

Čára od bodu k nejbližšímu segmentu

Skript zobrazí čáru mezi zaměřovacím křížem nebo Bodem a nejbližším sjízdným segmentem. Ukazuje tedy kam přesně bude Waze navigovat u konkrétního místa.


WME HardHats

Hardhats-Banner.png

Přebarví přilbu Wazíka podle levelu daného editora.

WME Map Tiles Update

Wme-map-tiles-update.jpg

Malý skript, který zobrazuje datum a čas poslední aktualizace map podle status.waze.com. Informaci zobrazí při startu WME, po najetí myši na ikonu (i) a také při updatu.

WME PlaceNames

Wme-placenames.jpg

Tento malý skript zobrazí jméno místa ve WME.

Editace mapy

WME Road Selector

Wme-road-selector.jpg

Skript umožňuje ve WME hromadně vybrat segmenty podle zadaných kritérií.


WME Select Same Type Roads

Umožňuje vybrat stejné typy segmentů nebo i delší trasu mezi dvěma vybranými segmenty.

WME Panel Swap

Přidá do pravého horního okraje levého panelu malé tlačítko které umožňuje přepínat mezi panelem pro zadání údajů a panelem se záložkami ostatních skriptů. Není tedy nutno kvůli změně nastavení nějakého skriptu, například WME Color Highlights, rušit označení segmentů nebo landmarků.

WME center to begin-end of street

Na panel pro výběr segmentů přidá tlačítka A a B která umožní skok na jednu ze stran vybraného segmentu. To lze použít hlavně u dlouhých silnic při potřebě se podívat na jeden z konců.

Street to River PLUS

Street-created-selected-and-named.png

Skript usnadňuje kreslení řek. Změní neuloženou cestu na Plochu typu Řeka. Je možné nastavit šířku a jméno řeky.

WME Simplify Place Geometry

Wme-simplify-place-geometry.jpg

Skript umí zjednodušit geometrii vybraného místa typu Plocha odebráním zbytečných geometrických bodů v jediném rychlém kroku.

Doporučujeme nezadávat příliš vysoký faktor, aby nedošlo k přílišné deformaci landmarku.

WME MagicWand

Umožňuje "zpravoúhlit", otočit, změnit velikost nebo klonovat landmarku. Další ne příliš dobře pracující funkcí je vytvoření landmarku podle oblasti která je daná zvolenou barvou z vrstvy Satelitní snímky. Pozor, skript po instlaci v editoru změní definici klávesových zkratek CTRL+C na klonování lamdmarku a CTRL+X na "zpravoúhení" landmarku. Je nutné si tyto zkratky změnit například na CTRL+SHIFT+C a CTRL+SHIFT+X.

Waze Aerial Shifter

WAS.jpg

Zobrazení satelitních snímků obvykle odpovídá mapě Waze. Např. na Slovensku a u nás v Šluknovském výběžku jsou podklady oproti mapě posunuty. Skript sladí polohu mapových podkladů a mapou Waze.

Validace a routing

WME Validator

Skript kontroluje zobrazenou oblast mapy, na které zobrazí problémy a vytvoří zprávu o chybách s návodem na jejich opravu. Podívejte se na návod.


Lokalizace s českými pravidly

Skript je důležitý pro WME Validator, protože přidává do Validátoru specifická pravidla pro Česko a také češtinu do rozhraní skriptu. Lokalizace se instaluje po instalaci skriptu WME Validator.


WME Route Checker

Screenshot
Nastavení

Skript zobrazuje aktuální navigační pokyny v editoru. Stačí vybrat dva segmenty, nastavit volby a spustit.

WME Route Speeds (Traffic)

Skript zobrazí mezi vybranými segmenty trasy z Live mapy a zobrazí zaznamenané rychlosti na jejich segmentech.


WME Chat

WME Chat addon

WME Chat addon

Skript vylepšuje rozhraní okna chatu a přidává do něj další funkce. Odstraňuje duplicitní zprávy, přidává upozornění, třídění a umožňuje vkládání permalinků do chatu.

WME Chat Jumper

WME Jump.png

Skript přidává do chatu odkaz na rychlý skok z aktuální pozice jiného uživatele zpět na poslední pozici při posledním uložení.

WME Chat Resizer and Auto Scroll

Skript přidá do okna chatu tlačítka pro změnu velikosti okna chatu. Snadno lze skrýt a zobrazit seznam uživatelů, zvětšit okno chatu atd. Skript umí také "zmrazit" skrolování chatu.

Ostatní nástroje editoru

WME Favorites

WME Favorites

Skript pro uložení oblíbených míst vytvoří editovatelný seznam hned vedle pole pro hledání. Položky v seznamu je možné upravovat, přesouvat a mazat.

Live Mapa

Live Map UR Overlay (LMUR)

Skript umožňuje v Live mapě zobrazovat UR s různými možnostmi filtrování.