Changes

From Wazeopedia

Značení cest

20 bytes added, 10 months ago
Nezpevněná: Nadpis doplněn o "/Neudržovaná cesta"
Ulice, místní komunikace pro motorová vozidla.
=== Nezpevněná /Neudržovaná cesta ===
<code>WME: ''Nezpevněná, Unpaved''.</code>