Ulice History

Revision as of 21:42, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 17 revizí: legacy pages transfer 2)


Pojmenováváme jen ulice v obci (tj. segmenty mezi bílými cedulemi).

Znacka-obec+konec-obce.png
Jméno ulice patří jen mezi značky začátek a konec obce

Jméno ulice nezadáváme na prvky mapy, které leží mimo hranice obce, i když je uvádí oficiální zdroj. Připravujeme pravidla, která upřesní zadávání jmen osad, samot, ulic ležících mimo obec atp.

Oficiální zdroj

Oficiálním zdrojem pro pojmenování ulic je ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální). ČÚZK uvádí nejen název ulice, ale také její polohu. Při pojmenování ulic nám pomáhá:

 • Marushka - ve výsledcích hledání klepnout na globus, ukáže se mapa s průběhem ulice.

Je zakázáno používat neoficiální zdroje, které bývají nepřesné. Obvykle také ostatním zakazují používat své údaje. V minulosti Waze v dotčeném státě smazalo celou mapu kvůli použití nepovolených zdrojů.

Jméno ulice musí být zadáno přesně podle oficiálního názvu a to vč. velikosti písmen a případných chyb proti současným pravopisným pravidlům. Je rozdíl mezi názvy tř. × Tř. × třída × Třída - jen jedno je na daném místě správně a v jiném městě používají zase jiný název.

Při zadání jména ulice obvykle napoví našeptávač (může ale ukázat i neplatné jméno, pokud je v oblasti zadané):

Ulice-naseptavac.png

Místa

Jméno ulice je vhodné zadat do adresy místa. Přitom platí pravidla uvedená na této stránce.

Adresa-mista.png
Vlevo je adresa místa a odkaz pro editaci

Adresa místa by měla odpovídat skutečné adrese získané např. z oficiálních webových stránek nebo na stránce Adresní místa.

Marushka - hranice obce se zobrazí po kliknutí na globus.

Co nedělat

 • Jméno ulice nepatří za značku konec obce (mimo obec).
 • Nedávat jméno obce do názvu ulice jen kvůli číslu domu.
 • Nevymýšlet si jména ulic
 • Nepoužívat místní pojmenování.
 • Do alternativního názvu nepatří alternativní jméno ulice.
 • Do názvu ulice (většinou) nepatří název firmy (vytvoř místo).
 • Neopravovat gramatické chyby. O názvu ulice rozhoduje zastupitelstvo dané obce.
 • Každý segment ve městě nemusí mít jméno ulice.
 • Jméno ulice nezadávat na kruhový objezd.
 • Jméno nepatří na nesjízdné segmenty (typicky chodník) a uličky na parkovišti atp.

Výjimky

 • Nesjízdné segmenty (chodníky) pojmenováváme jen když jde o unikátní pojmenovaný segment.
 • Uličky na parkovišti pojmenováváme pouze když pojmenovaný segment leží příliš daleko od příslušné budovy.
 • Místo může mít zadanou ulici, i když leží mimo hranice obce.

Validátor

V české lokalizaci skriptu WME Validator jsou nastavena pravidla pro kontrolu jmen ulic:

Valda-male-pismeno.png

Ne všechny chyby, které Validator hlásí, chybami jsou. Platí zásada neopravovat chyby, když název ulice odpovídá oficiálnímu zdroji (např. příliš dlouhá název, název začínající malým písmenem atp.).

Valda-chybejici-mezera.png Valda-dlouhy-nazev.png
Validátor hlásí chyby oficiálního názvu dle ČÚZK - neopravovat

Má ulice chybí

Jména ulic pravidelně kontrolujeme. Přesto se může stát, že vznikne nová ulice, kterou úředník nezadal do systému ČÚZK. Nebo ulice leží jinde, případně má jinou polohu. Pokud ulice chybí je nejlepší počkat, dokud nebude aktualizovaná databáze ČÚZK. Když čekat nechcete, můžete:

 • Zadat UR.
 • Nahlásit chybu na ČÚZK.
 • Zadat jméno ulice do WME - riskujete, že špatné zadání jména při kontrole ulic jiný editor název smaže.