Difference between revisions of "Ulice"

From Wazeopedia
(Výjimky: Skryta odrážka "uvést “tvrdou mezeru” Alt + 0160")
Line 40: Line 40:
 
== Výjimky ==
 
== Výjimky ==
 
* Do názvu ulice se dává [[Značení_cest#.C4.8C.C3.ADsla_v.C5.A1ech_silnic_v_.C4.8CR_na_map.C4.9B_.C5.98SD|číslo silnice]] a to u obcí s pojmenovanými ulicemi jako alternativní název, u obcí, které nemají pojmenované ulice a mimo obce jako primární název
 
* Do názvu ulice se dává [[Značení_cest#.C4.8C.C3.ADsla_v.C5.A1ech_silnic_v_.C4.8CR_na_map.C4.9B_.C5.98SD|číslo silnice]] a to u obcí s pojmenovanými ulicemi jako alternativní název, u obcí, které nemají pojmenované ulice a mimo obce jako primární název
* U obcí, které nemají pojmenované ulice ani číslo silnice, je kvůli zadání čísel možné do primárního názvu ulice uvést “tvrdou mezeru” Alt + 0160 " "
+
<!-- * U obcí, které nemají pojmenované ulice ani číslo silnice, je kvůli zadání čísel možné do primárního názvu ulice uvést “tvrdou mezeru” Alt + 0160 " " -->
 
* U obcí, které nemají pojmenované ulice, je kvůli vyhledávání čísel možné do alternativního názvu ulice uvést název části obce, který je použitý v oficiální adrese
 
* U obcí, které nemají pojmenované ulice, je kvůli vyhledávání čísel možné do alternativního názvu ulice uvést název části obce, který je použitý v oficiální adrese
 
* U [[Značení_cest#Pravidla_ozna.C4.8Dov.C3.A1n.C3.AD_ramp|ramp]] se do názvu ulice dává číslo exitu nebo směr
 
* U [[Značení_cest#Pravidla_ozna.C4.8Dov.C3.A1n.C3.AD_ramp|ramp]] se do názvu ulice dává číslo exitu nebo směr

Revision as of 08:03, 21 July 2019


Pojmenováváme jen ulice v obci (tj. segmenty mezi bílými cedulemi) nebo segmenty mimo obec, na kterých leží budova s adresou příslušné ulice.

Znacka-obec+konec-obce.png
Značky začátek a konec obce

Oficiální zdroj

Oficiálním zdrojem pro pojmenování ulic je ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální). ČÚZK uvádí nejen název ulice, ale také její polohu. Při pojmenování ulic nám pomáhá:

 • Marushka - ve výsledcích hledání klepnout na globus, ukáže se mapa s průběhem ulice.

Je zakázáno používat neoficiální zdroje, které bývají nepřesné. Obvykle také ostatním zakazují používat své údaje. V minulosti Waze v dotčeném státě smazalo celou mapu kvůli použití nepovolených zdrojů.

Jméno ulice musí být zadáno přesně podle oficiálního názvu a to vč. velikosti písmen a případných chyb proti současným pravopisným pravidlům. Je rozdíl mezi názvy tř. × Tř. × třída × Třída - jen jedno je na daném místě správně a v jiném městě používají zase jiný název.

Při zadání jména ulice obvykle napoví našeptávač (může ale ukázat i neplatné jméno, pokud je v oblasti zadané):

Ulice-naseptavac.png

Místa

Jméno ulice je vhodné zadat do adresy místa (dodržujte pravidla uvedená na této stránce). Pole pro zadání adresy se zobrazí po klepnutí na pole s adresou:

Adresa-mista.png
Nezadaná adresa místa

Adresa místa by měla odpovídat skutečné adrese získané např. z oficiálních webových stránek nebo na stránce Adresní místa.

Marushka - hranice obce se zobrazí po kliknutí na globus.

Co nedělat

 • Nevymýšlet si jména ulic
 • Nepoužívat místní pojmenování.
 • Do názvu ulice (většinou) nepatří název firmy (vytvoř místo).
 • Neopravovat gramatické chyby. O názvu ulice rozhoduje zastupitelstvo dané obce.
 • Každý segment ve městě nemusí mít jméno ulice.
 • Jméno ulice nezadávat na kruhový objezd.
 • Jméno nepatří na nesjízdné segmenty (typicky chodník) a uličky na parkovišti atp.

Výjimky

 • Do názvu ulice se dává číslo silnice a to u obcí s pojmenovanými ulicemi jako alternativní název, u obcí, které nemají pojmenované ulice a mimo obce jako primární název
 • U obcí, které nemají pojmenované ulice, je kvůli vyhledávání čísel možné do alternativního názvu ulice uvést název části obce, který je použitý v oficiální adrese
 • U ramp se do názvu ulice dává číslo exitu nebo směr
 • Nesjízdné segmenty (chodníky) pojmenováváme jen když jde o unikátní pojmenovaný segment.
 • Uličky na parkovišti pojmenováváme pouze když pojmenovaný segment leží příliš daleko od příslušné budovy.
 • Pokud oficiální jméno obsahuje zkratku (např: nám. B. Němcové), je možné do alternativního názvu uvést celé jméno (např. náměstí Boženy Němcové)

Alternativní jméno obce

Ulice v ČR jsou pojmenovány vždy v rámci obce jako celku. Vzhledem k tomu, že některé části obcí mají vlastní bílé cedule a tedy ve Waze jiné jméno než je název obce, nebylo by možné ulici v dané obci vyhledat. Proto u částí obcí, které mají pojmenované ulice dáváme do atenativního názvu i název obce pod kterou část spadá společně s názvem ulice.

Příklad:

 • Bohuslavice jsou část Trutnova, která má samostatnou bílou ceduli.
 • Ulice Ve Strání bude mít primární název: Ve Strání, Bohuslavice, Trutnov a alternativní název: Ve Strání, Trutnov, Trutnov


Má ulice chybí

Jména ulic pravidelně kontrolujeme. Přesto se může stát, že vznikne nová ulice, kterou úředník nezadal do systému ČÚZK. Nebo ulice leží jinde, případně má jinou polohu. Pokud ulice chybí je nejlepší počkat, dokud nebude aktualizovaná databáze ČÚZK. Když čekat nechcete, můžete:

 • Zadat UR.
 • Nahlásit chybu na ČÚZK.
 • Zadat jméno ulice do WME - riskujete, že špatné zadání jména při kontrole ulic jiný editor název smaže.