Difference between revisions of "Upravuj mapu History

m (Kategorizace)
m (naimportováno 6 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:58, 8 February 2017

  • Síla Waze leží v tvých rukou. Můžeš opravovat chyby, přidávat cesty a vylepšovat mapu. Některé lidi editování opravdu baví.
  • Jestli chceš vylepšit i cesty, kterými jsi nejel, staň se Area Managerem. Získáš větší práva pro editování map v přidělené oblasti.
  • Každá země má svá editační pravidla. Např. pro pojmenování obcí a cest, zamykání silnic atd. Platí to i pro Česko.