Uzavírky

From Wazeopedia


Zadávání uzavírek

Uzavírka je funkcionalita WME umožňující okamžité uzavření jednoho nebo více segmentů pro routovací servery. To je hlavní rozdíl oproti restrikcím používaných ve WME dříve, kdy trvala aktualizace navigační mapy dny i týdny.

Editor

Uzavírky mohou v editoru zadávat, upravovat a rušit editoři od úrovně L4 výše. Do popisu uzavírky v editoru vždy dáváme:

  • datum, do kdy má uzavírka trvat (u jednodenních uzavírek čas)
  • zdroj informace o uzavírce a
  • zjednodušený důvod uzavírky, např. Uzavřeno do 30.9.2017 (JSDI) rekonstrukce mostu.

Aplikace

V aplikaci mohou uzavírku omezeně zadat na jednom segmentu nejméně dva uživatelé bez dudlíku. Omezení je dáno na segmenty v mapě přilehlé k aktuální poloze a délkou trvání uzavírky. Lepší je:

Editace uzavřených segmentů

Upravovat uzavřené segmenty není možné, jsou uzamčené. Nejde také vytvářet uzavírky na segmentech, které nejsou ještě aktualizované v navigační mapě.

Informace o uzavírkách

Hlavním zdrojem informací o uzavírkách je JSDI. Vedle JSDI získáváme informace z libovolných důvěryhodných zdrojů (samotní editoři, stránky měst, staveb atd.). Uzavírky jsou uloženy v jednotném úložišti.

Chybně zadané uzavírky

I když uzavírky zadávají ti nejzkušenější editoři (L4+), může dojít k chybě. Chyby v uzavírkách je možné nahlásit mnoha způsoby:

  • UR
  • Chat
  • Fórum
  • Formulář wazer.cz Postup vyplnění je popsán přímo ve formuláři. Asi nejzapeklitější kolonkou bude pro nováčky permalink, kvůli kterému bude muset jít do editoru.
  • JSDI – Zde možno hlásit, i když je to ve Waze dobře, nepomůže jen nám, ale i ostatním. Na stránkách je nutno se registrovat, následně po přihlášení hledat odkaz pro nahlášení události.

Obecně je vždy vhodné informaci o konkrétní uzavírce doplnit pokud možno odkazem na zdroj informace.

Major Traffic Events

Waze podporuje pořadatele významných událostí, které mají dopad na dopravu. Poskytuje editorům nástroje pro zadání uzavírek, které pak formou Major Traffic Events zobrazuje i na svém webu. Informace o akci by pak měla přijít uživatelům Waze pohybujícím se v dotčené oblasti jako upozornění do aplikace.

Ukázky zobrazení

Uzavirka-wme.jpg
Uzavírka zvýrazněná skriptem WME LiveMap Closures v editoru
Uzavirka-livemap.jpg


Uzavirka-waze.jpg
Klient