Difference between revisions of "WME History

(→‎Kam dál: Komentáře)
m (naimportováno 84 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:56, 8 February 2017


Stránka je výchozí bod pro editory mapy Waze. Ujistěte se, že jste ji přečetli a pochopili celou. Neznalí editoři mohou nadělat více škody než užitku. Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, pokračujte na další stránky Wiki nebo se ptejte na CZ/SK fóru.

Historie Waze mapy

V mnoha zemích Waze mapa vznikla načtením veřejných zdrojů. Byla poměrně přesná stran GPS pozic. Chyběly informace potřebné k navigování, např. o povoleném nebo zakázaném odbočení, o typu cest atd.

V ČR byly na začátku všechny silnice vytvořeny uživateli, kteří zaznamenali své jízdy v mobilní aplikaci (tzv. válcování) a pak je upravili ve webovém editoru srovnáním s leteckými snímky Bing, které část území pokrývaly.

Přihlášení do editoru

WME je oficiálně podporován v prohlížeči Chrome a Firefox. Může fungovat i v jiných nepodporovaných prohlížečích, např. Opera, Safari, Internet Explorer 10 a novější.

Přihlášení do editoru

Přihlaste se na stránce WME:

Wme-prihlaseni.png

Další možnost přihlášení

 1. Na domovské stránce kliknout na odkaz Login v pravém horním rohu.
 2. Přihlásit se.
 3. Zvolit odkaz Live Map v horní navigační liště.
 4. A následně kliknout na odkaz "Edit the Map", který je vlevo dole.

Editor map po přihlášení:

Okno WME po přihlášení

Doporučené postupy editace mapy

Před editací se ujistěte, že jste si prostudovali tuto stránku, školení a ovládáte základy editace. Často ukládejte. Další důležité odkazy najdete na konci této stránky.

Czech/WME nastavení

Testovací režim

Play mode

Testovací režim se spouští na úvodní stránce (nesmíte být přihlášeni):

Wme-testovaci-rezim.png

Testovací režim umožňuje vyzkoušet většinu funkcí editoru. Nejde ukládat změny.

Testovací režim je neocenitelnou pomůckou nových uživatelů, kteří si bez obav z poškození mapy mohou vyzkoušet jak správně přidat a připojit nové segmenty, pojmenovat je, povolit nebo zakázat odbočení nebo třeba vytvořit kruhový objezd a vedle zakreslit řeku.

Editable Area

Editable Area je oblast, ve které můžete upravovat mapu. Obsahuje:

 • Oblasti v určité vzdálenosti od jakéhokoli místa, kterým jste projeli se zapnutým Waze v průběhu předchozích tří měsíců. Tato vzdálenost závisí na vašem levelu.
 • Oblasti, ve kterých vám byla přidělena práva Area Manager.

Area Manager

Area Manager (AM) je editor s editačními právy v přidělené oblasti. Kvůli udržení kvality mapy jsou AM práva přidělovaná jen editorům, kteří splňují dohodnutá měřítka. Velikost přiděleného území je daná počtem editů a bodů, kvalitou práce, ochotou komunikovat a délkou registrace v editoru.

Další informace najdete na stránce Area Manager.

Základy editace

Kreslení ve WME je jednoduché. Podívejme se na základní postup vytvoření nové silnice, kruhové křižovatky nebo místa.

 1. Klikněte na ikonu objektu, který chcete vytvořit:
  • Wme-road.png Silnice
   • Novou silnici začni kreslit kliknutím na místo, kde začíná. Pak naklikej potřebné geometrické body na trase silnice a silnici ukonči dvojklikem (nebo Shift+klik).
   • Kruhový objezd začni kreslit kliknutím do středu rondelu a pak nastav velikost tažením kurzoru myši. Dalším kliknutím rondel dokonči. Nezapomeň nejdřív nakreslit silnice vedoucí na kruháč.
  • Wme-place.png Místa
   • Místo typu bod vytvoříš kliknutím na mapu.
   • Místo typu plocha (landmark) vytvoříš postupným klikáním geometrických bodů po obvodu daného místa. Kreslení ukončíš dvojklikem.
 2. Každému novému objektu musíš před uložením zadat povinné údaje. Např. název města, někdy název ulice, směr, výšku, kategorii a název místa atd.
 3. Práci ulož.

Můžeš také upravovat #CCC existující objekty. Vyber objekt kliknutím myši, pak může upravovat jeho tvar nebo vlastnosti. Různé objekty mají různé možnosti nastavení.

Další informace najdete na stránce Základy editace.

Czech/Permalink

Klávesové zkratky

WME obsahuje množství užitečných klávesových zkratek.

Ukládání

Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo ikonou diskety Wme-save-49.png.

Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší ukládat často. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Street View

Při kreslení map nejsme odkázáni pouze na satelitní snímky. WME umí otevřít Street View, které zobrazuje fotografie krajiny zachycené za jízdy z automobilu.

Stejně jako u satelitních snímků platí, že fotky nemusí být úplně aktuální.

Proces aktualizace map

Úpravy v online editoru se v LiveMapě ani v mobilním klientu neobjeví okamžitě. Waze má dlouhodobý cíl dosáhnout denní aktualizace map. Další informace jsou na stránce aktualizace.