Difference between revisions of "WME Speeds History

m (naimportováno 11 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:58, 8 February 2017

Skript WME Speeds

Skript přebarvuje segmenty podle nastavené rychlostí. Pro každých 10 km/h je nastavena jiná barva:

 • 0 - 10 km/h
 • 11 - 20 km/h
 • 21 - 30 km/h
 • 31 - 40 km/h
 • 41 - 50 km/h
 • 51 - 60 km/h
 • 61 - 70 km/h
 • 71 - 80 km/h
 • 81 - 90 km/h
 • 91 - 100 km/h
 • 101 - 110 km/h
 • 111 - 120 km/h
 • 121 - 130 km/h
 • 131+ km/h

Čárkované segmenty

Čárkovaný segment značí určitou abnormalitu.

 • Čárkovaný růžový - rychlost je nastavena pouze pro jeden směr.
 • Čárkovaný s barvou rychlosti - nastavena různá rychlost pro směr A > B a B > A; barva je odvozena od nižší rychlosti.
Screen z WME při používání WME Speeds

Skript je dostupný na https://greasyfork.org/cs/scripts/12402-wme-speeds