WME Street to River PLUS History

Revision as of 21:42, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 5 revizí: legacy pages transfer 2)

Většina velkých řek už ve Waze je, ale dá se narazit i na chybějící řeky a potoky. Je více způsobů, jak nakreslit řeku. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je použít skript WME Street to River PLUS.

Nakreslení řeky

 • V editoru WME vybrat nástroj pro kreslení silnic.
 • Podle mapových podkladů nakreslit silnici uprostřed toku nově kreslené řeky s co nejmenším počtem geometrických bodů. Cestu neukládat.
Menu WME Street to River PLUS
 • Po nakreslení silnice se v levém sloupci dole zobrazí nabídka WME Street to River PLUS.
Reka02a.jpg
 • Vybrat odpovídající šířku toku mezi 5 m a 20 m. Tvar toku se dá později ručně upravit.


Reka-jmeno.jpg
 • Pojmenovat řeku a odstranit název obce. Řeku pojmenováváme jen jejím jménem, např. "Vltava". V případě, že existuje obec stejného jména (např. město a řeka Opava) přidáme před název řeky slovo řeka (např. řeka Opava).
 • Uložit

Jiná šířka řeky

Jde nastavit jinou šířku toku, než je předdefinováno:

 • Nakreslit segment silnice (neukládat).
 • Zadat název ve formátu #m Jméno (např. 11m Sázava), nezadávat město.
 • Kliknout vedle do mapy.
 • Vybrat nakreslený segment.
 • Kliknout na tlačítko Silnice na řeku.

Výsledkem je řeka Sázava široká 11 m.

Pravidla

 • Pokud už existuje část řeky, snažte se nové úseky dokreslit tak, aby byly spojeny do co nejdelšího jediného segmentu.
 • Řeku nerozdělujte přes mosty podle mapových podkladů. Cesty jsou v navigaci zobrazeny přes řeku.
Av-rozdelena-reka.jpg
Řeka nesmí být přerušena mostem

Podrobné informace o řekách.