Difference between revisions of "WME Validator History

m (naimportováno 12 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:57, 8 February 2017


WME Validátor je nejdůležitější nástroj pro editaci mapy Waze. Musí být nainstalován spolu s Lokalizací s českými pravidly. Bez lokalizovaného Validátoru se nedá dobře editovat. Validátor používají i všichni pokročilí editoři.


Chyby

WME Validátor průběžně různými barvami vyznačuje vadné segmenty:

Validator Err.jpg
Červeně vyznačený vadný segment

Po označení segmentu se vlevo nahoře zobrazí seznam chyb:

Validator Msgs.jpg
Seznam chyb

Po najetí myší na text chyby validátor zobrazí detailní popis chyby s návodem na řešení:

Validator Detail.jpg
Detail chyby


I když Validátor hlásí na segmentu chyby je možné změny uložit, protože Validátor nechce zničit rozdělanou práci. Ostatní sice uvidí na mapě chyby, ale pokud na tom místě stále edituješ, není na tom nic špatného. Špatné by bylo mapu nechat s chybami a jít od rozdělané práce pryč.

Řešení častých chyb

Popis nejčastějších chyb, které Validátor hlásí a jejich řešení.

Nepotvrzená cesta

Segment nemá nastavené jméno města a ulice.

Stisknout tlačítko Upravit a jména zadat. Pokud ulice jméno nemá nebo je mimo město, zaškrtnout Nic.

Jména obcí zadáváme pro oblast ohraničenou dopravními značkami IS12a Obec a IS12b Konec obce. Pokud na silnici není, tak na konec souvisle zastavěného území.

Segment-jmeno.gif
Pojmenování segmentu

Žádný směr výjezdu/Žádný směr vjezdu

Silnice buď není nikam připojená nebo nebyl nastaven vjezd/výjezd pomocí šipek.

Vybrat postupně segmenty a kliknutím na šipku vjezd/výjezd povolit:

Sipky1.jpg Sipky2.jpg

Nebo kliknout na křižovatku a stisknout Povolit všechna odbočení (klávesová zkratka W). Pokud je možných vjezdů/výjezdů více a povolí se jen některé šipky, tak chybová hláška zmizí, ale to neznamená že vše je v pořádku. Také automatické povolení všech šipek nemusí být vždy správné.

Toto je chyba, kterou můžeš v editoru nechat, pokud je druhý segment zamčený a zadal jsi požadavek na připojení do fóra.

Uzel A/B: nespojené cesty

Koncový bod segmentu leží u jiného segmentu, ale nejsou napojené.

Vybrat nenapojený koncový bod segmentu a pokusit se ho napojit.

Toto je chyba, kterou můžeš v editoru nechat, pokud je druhý segment zamčený a zadal jsi požadavek na připojení do fóra.

Uzel A/B: nepotvrzené odbočení na místní komunikaci

Posouval jsi koncovým bodem segmentu, když byl vybrán celý segment a ne jen koncový bod.

Pokud je koncový bod v křížení segmentů, povol šipky jako u chyby Žádný směr výjezdu/Žádný směr vjezdu. Pokud je koncový bod slepý, vyber koncový bod a zmáčkni W.

Stejné koncové body sjízdných segmentů

Dvě křižovatky jsou přímo propojené dvěma segmenty.

Stejne koncove.jpg

Vyber "méně významný segment" (na obrázku je to parkoviště/zastávka u silnice) a rozděl ho na dvě části. Například připojením nového segmentu a jeho okamžitým smazáním.

Nepotřebný uzel A/B

Dva segmenty s úplně stejnými parametry jsou spojeny.

Vyber bod spojení a zmáčkni Delete. Následně je možné nově vzniklý geometrický bod vymazat najetím myši na bod a stiskem D.

Nepojmenovaný segment

Každý segment musí být pojmenován (pokud má ulice jméno nebo číslo) a přiřazeno město a zemi.

Pojmenovat nebo zaškrtnou volbu "Nic" nebo "Nic", "Nic"

Další chyby

Pokud narazíš na další chyby, se kterými si nebudeš vědět rady, zeptej se kolegů na Chatu.

Časté chyby, které Validátor nehlásí

Některé chyby Validátor nehlásí, protože se týkají vztahu mapy k realitě a tak je nemá jak poznat.

Špatný typ segmentu

Typ cesty neodpovídá kvalitě, významu a použití cesty.

Podívej se jaký typ segmentu používat na jaký typ cesty v článku Značení cest v České republice.

Nesprávný název obce

Aby nebyl na mapě zmatek, máme pravidla jak pojmenovávat obce při duplicitě názvů. Pokud budeš pojmenovávat novou obec nebo narazíš na duplicitu podívej se na Značení obcí v České republice.

Nemazat

Nikdy nemaž starší segmenty. Waze k segmentům ukládá důležité informace, které se smazáním segmentu ztratí. Správně je problém nahlásit ve fóru nebo na chatu.