Zamykání mapy a levely editorů

From Wazeopedia

Revision as of 18:39, 4 January 2018 by Bures (talk | contribs) (→‎Level editora: Nemůže mazat segmenty, které nevytvořil a zavírat UR. Nenastaví obtížné odbočení.)


Level editora

Ico-l1.png
Level 1
Na L1 (level 1, tj. úroveň 1) začíná každý registrovaný uživatel Waze. L1 může editovat do jedné míle od míst, která projel se zapnutým Waze. Nemůže mazat segmenty, které nevytvořil a zavírat UR. Nenastaví obtížné odbočení.
Ico-l2.png
Level 2
L2 je přidělen po dosažení 3 000 editací mapy. Okruh editace se zvyšuje na 2 míle. Pokud se úroveň nezvýší automaticky, je potřeba požádat kontaktní osobu. Nenastaví obtížné odbočení.
Ico-l3.png
Level 3
Pro získání L3 je potřeba 25 000 editů. Editační oblast se zvyšuje na 3 míle. Domácí LC mají právo veta při udělení L3. Zohledňuje se dobrá komunikace, kvalita editace atd.
Ico-l4.png
Level 4
L4 (Local Champ) se nedá vyžádat. Na L4 nominuje někdo z LC. O udělení L4 pak rozhodují naši Global Champs, Experti, Country manageři a Country koordinátoři. Nutnou podmínkou pro získání L4 je vysoká kvalita editování, výborná znalost pravidel, aktivní komunikace a přítomnost na setkáních. Obvykle mohou editovat na celém území ČR.
Ico-l5.png
Level 5 a 6
O L5 a L6 se nežádá. Je vyhrazen koordinátorům a členům skupiny Global Champs.

Pro více informací prosím navštivte česko-slovenskou sekci fóra

Area Manager

Area Manager (AM) spravuje přidělenou oblast, kde může editovat do výše svého levelu. AM je přiděleno podle počtu bodů a editací, aktivitě na diskusním fóru, doby editování a kvality odvedené práce. AM zůstává přidělené jen když v přidělené oblasti editor edituje.

Podrobnosti o AM.

Zamykání segmentů

Editor může zamknout segmenty ve své EA (Editable Area) nebo AM (Area Manager area) do výše svého levelu. Zamykáme kvůli ochraně mapy před (ne)úmyslným poškozením.

Klíč pro zamykání segmentů

L2

 • železnice
 • silnice III. třídy (Primary street )
 • obce se zkontrolovanými názvy ulic
 • hlavní průjezdy obcemi (podle hustoty GPS šipek), i když jsou Ulice (Street)

L3

 • silnice II. třídy (Minor Highway)
 • zkontrolované silnice III. třídy (Primary street ) v dobře zmapovaných oblastech
 • Praha a krajská města

L4

 • dálnice (Freeway)
 • silnice I. třídy (Major Highway)
 • rampy
 • kruhové objezdy
 • zkontrolované silnice II. třídy (Minor Highway) v dobře zmapovaných oblastech
 • zkontrolované železnice
 • výjimečné případy, které na první pohled nemusejí dávat smysl

L5

 • segmenty u státní hranice

L6

Nepoužívá se.

Zamykání landmarků

Ve své EA by měl editor zamykat jen taková místa, která jsou řádně a úplně zadaná. Tzn., že je zvolený vhodný typ místa (bod/plocha) a kategorie, je zadaný správný název, popis a adresa a na kartě Více informací jsou vyplněny požadované údaje.

Žádost o odemčení

Pokud v mapě narazíte na uzamčené prvky, které chcete upravit, navštivte prosím česko-slovenskou sekci fóra, kde si v subfóru CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR nebo SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku založte nové vlákno. Chyba bude brzy buď odstraněna, nebo bude část mapy odemčena, abyste mohli úpravy dokončit sami.