Zkratky

From Wazeopedia

Revision as of 07:46, 24 October 2017 by Bures (talk | contribs) (PR)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


 • AM - Area Manager
 • ASR - Automatické rozpoznání řeči (Automatic Speech Recognition)
 • CC - Country Coordinator
 • CM - Country Manager
 • ČS - Čerpací stanice, benzínka
 • DACH - Deutschland, Österreich und die Schweiz
 • DSVL - Hlasový pokyn Zůstaňte vlevo (Držte se vlevo)
 • DSVP - Hlasový pokyn Zůstaňte vpravo (Držte se vpravo)
 • EA - Editable Area, oblast, kde můžeš editovat
 • ETA - Estimated Time of Arrival, očekávaný čas příjezdu
 • FAQ - Frequently Asked Questions, často kladené otázky
 • FTW - Feed The Waze
 • Fw, FW, FWY - FreeWay
 • GC - Global Champs
 • GSV / SV - Google StreetView
 • HN, HNs - House numbers (čísla domů)
 • HQ - Centrála Waze (Headquarters - velitelství)
 • Hw, HW, HWY - HighWay
 • IL - Izrael
 • INTL / ROTW, ROW - International / Rest Of The World (mezinárodní, zbytek světa)
 • LC - Local Champs
 • LiveMap - Waze Live Map
 • MP - Problém na mapě (Map Problem)
 • MPR - Maximální povolená rychlost
 • MÚK - Mimoúrovňová křižovatka
 • NA - North America (Severní Amerika)
 • OVL - Hlasový pokyn Odbočte vlevo
 • OVP - Hlasový pokyn Odbočte vpravo
 • PLR - Parking Lot Road (cesta na parkovišti)
 • PLV - Hlasový pokyn Použijte levý výjezd
 • PPV - Hlasový pokyn Použijte pravý výjezd 
 • PR - Hlasový pokyn Pokračujte rovně
 • PUR - Place Update Request (žádost o aktualizaci místa)
 • RBS - Navigační/routovací beta server (Route Beta Server)
 • RPP - Obytné místo (Residential Point Place)
 • SDZ - Svislé dopravní značení
 • SLUR - Uživatelské hlášení chybné rychlosti (Speed Limit Update Request)
 • TBR - Time-based Restriction (časově závislé omezení)
 • UR - Uživatelské hlášení (Update Request, User Report)
 • VDZ - Vodorovné dopravní značení
 • VHP - Vynucené hlasové pokyny
 • WME - Waze Map Editor
 • WS - WazeStats (statistiky Waze)
 • WSP - Waze Status Page
 • WSS - Waze Service Status 
 • #WazeWin - hashtag na soc. sítích pro zprávy, kdy Waze pomohlo